Soru:

8) En önemli öze kilenmeleri ve kullanarak şil C) Aruz yerin Hececiler'de 6. Toplumumuzda evler, yollar nasıl hızlı bir şekilde

8) En önemli öze
kilenmeleri ve
kullanarak şil
C) Aruz yerin
Hececiler'de
6. Toplumumuzda evler, yollar nasıl hızlı bir şekilde plan-
siz, programsız çoğalıyorsa romanımız da bundan
farkli değil. Bugün romancımız da yalnız sayısal artis
la yetinmektedir. Nasıl olursa olsun, çok yazmak, bir
an önce bir roman ortaya çıkarmak çabasındadır. Bu
da romanımızı çıkmaza sokmaktadır.
Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden ya-
kinmaktadır?
D) En çok ele
maları old
çilik anla
Zeka
A) Plansız kentleşmenin insanı bunaltmasından
B) Romancılıkta kaliteye değil, sayısal çokluğa önem
verilmesinden
C) Okuyucunun gereken niteliklere sahip olmamasından
D) Sanatçının üzerinde fazla bir baskı olmasından

8) En önemli öze kilenmeleri ve kullanarak şil C) Aruz yerin Hececiler'de 6. Toplumumuzda evler, yollar nasıl hızlı bir şekilde plan- siz, programsız çoğalıyorsa romanımız da bundan farkli değil. Bugün romancımız da yalnız sayısal artis la yetinmektedir. Nasıl olursa olsun, çok yazmak, bir an önce bir roman ortaya çıkarmak çabasındadır. Bu da romanımızı çıkmaza sokmaktadır. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden ya- kinmaktadır? D) En çok ele maları old çilik anla Zeka A) Plansız kentleşmenin insanı bunaltmasından B) Romancılıkta kaliteye değil, sayısal çokluğa önem verilmesinden C) Okuyucunun gereken niteliklere sahip olmamasından D) Sanatçının üzerinde fazla bir baskı olmasından

Ses Bilgisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster