Paragrafta Anlam Soruları

Kaldik
I. Metin
Türk kahvesi, daha çok Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı İmparatorluğu'ndan günü-
müze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metotlarındandır. Kendine has tadı, kö-
püğü, kokusu, sunuluş biçimiyle Türklerin geleneksel özel

Ortaokul Türkçe

Paragrafta Anlam Soru Çözümü

Kaldik I. Metin Türk kahvesi, daha çok Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı İmparatorluğu'ndan günü- müze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metotlarındandır. Kendine has tadı, kö- püğü, kokusu, sunuluş biçimiyle Türklerin geleneksel özelliklerini âdeta küçük bir fincana sığdır- maktadır. Telvesi ile ikram edilen tek kahve türüdür. Araştırmalar kahvenin 14. yüzyıl başlarında Habeşistan'dan tüm dünyaya yayıldığını, Osmanlı'nın Yemen Valisi Özdemir Paşa tarafından İstanbul'a getirildiğini, daha sonra zamanla günümüzdeki hâline kavuştuğunu ortaya koymak- tadır. II. Metin Latte, İtalyancada "süt" anlamına gelmektedir. Asıl adı "caffe latte machiato dur. Koyu kavrul- muş, yeteri kadar ince çekilmiş, İtalya kültüründen derin esintiler taşıyan bir içecek türüdür. Espresso çekirdeklerinin ve sıcak sütün kaynatılmasıyla meydana gelir. Genellikle ince ve uzun bardakta servis edilir. İsteğe göre üzerine süt köpüğü ve tatlı krema eklenir. İtalyanların genelde sabah kahvaltılarında sıkça tükettikleri latte, Türkiye'de son yıllarda hızla yaygınlaş- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde tanıtılan içeceklerin ortak özelliğidir? A) Kısa sürede ve kolay biçimde hazırlanmaları B) Özgün bir tarihî geçmişe sahip olmamaları C) Yapıldıkları yerin kültürel özelliklerini yansıtmaları D) Birçok farklı toplumda sevilerek tüketilmeleri 13.

Olay
: Dolmuş sırasına girmeyen insanların
uyarılması
Yer
: Dolmuş durağı
Zaman
Yaz, akşamüstü
Kişiler Gül, Tuğba
Anlatıcı: III. kişi
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?
A) Dolmuş durağı bugün de epey kalabalıktı.

Ortaokul Türkçe

Paragrafta Anlam Soru Çözümü

Olay : Dolmuş sırasına girmeyen insanların uyarılması Yer : Dolmuş durağı Zaman Yaz, akşamüstü Kişiler Gül, Tuğba Anlatıcı: III. kişi Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır? A) Dolmuş durağı bugün de epey kalabalıktı. Tatile gitmemiş olan insanlar, sıcağın da vermiş olduğu bir rehavetle kendilerini evlerine götürecek dolmuşu bekliyorlardı. Art arda gelen dolmuşlar bile biriken ka- labalığı eritemiyordu. Gül ile Tuğba; durakta sıraya girmiş, günlük işler hakkında konuşuyorlardı. Herkes bitkin ve herkes sıcaktan bunalmıştı. B) Yazın tüm sıcaklığını iyiden iyiye hissettirdiği bu zamanlar, insanlar için biraz zorlayıcı oluyordu. Hele ki iş çıkışı, kalabalığın yoğun olduğu saatlerde yorgun düşmüş insan kalabalığının arasında kalmak, nefes almayı bile zorlaştırıyordu. Tuğba ve Gül, duraktaki bu bıkkın kalabalığın içinde, mutlu ifadeleriyle diğer- lerinden ayrılıyordu. C) Gül ile Tuğba, yazın bunaltıcı sıcağına rağmen hâllerinden hoşnut bir şekilde dolmuş durağına yöneldi- ler. Akşamüstü iş çıkışı saatleri olduğu için durak oldukça kalabalıktı. Gelen dolmuşlara insanlar sıraya girmeksizin binmeye çalışıyordu. Bundan rahatsız olan Gül ile Tuğba, duraktaki yolculara böyle davran- manın hiç hoş olmadığını ve bu durumun insanları daha fazla yorduğunu söyledi. Herkes evine gitmek is- tiyordu ama eve gitmenin yöntemi bu değildi, olmamalıydı. Bu görüşe hak veren yolcular da yavaş yavaş sıra oluşturmaya başlamıştı. En azından artık dolmuş kapısındaki itişmeler sona ermişti. D) Akşamüstü iş çıkışı, insanlar ellerindeki market poşetlerini sıkı sıkı kavramış, evlerine varabilmek için dolmuş kuyruğuna yönelmişlerdi. Kuyruk alabildiğine uzundu. İş yerinden arkadaşım Gül'le aynı semtte oturduğumuz için güzel bir yol arkadaşlığımız da vardı. Sırada hem sohbet ediyor hem de insanları göz- lemliyorduk. Az ileride birkaç kendini bilmezin bekleyen onca insana rağmen gelen minübüse yöneldiğini fark ettik. Gül, olduğu yerden o kişileri sıraya girmeleri için uyardı. Neyse ki o kişiler de hatalarını fark etmiş olacaklar ki gelip sıraya girdiler.

Aşağıda Türk havacılığı ile ilgili bazı bilgiler paylaşılmıştır:
İSTANBUL-İSKENDERİYE
HAVA SEYAHATİ
Istanbul'dan Mısır'a bir hava seyahati düzenlendi.
İSTANBUL
ERİBE KARTAL HÜRKUŞ
İlk kadın hava şehidi Eribe Kartal Hür-
kuş, henüz 16 yaşındayken pilotluğu

Ortaokul Türkçe

Paragrafta Anlam Soru Çözümü

Aşağıda Türk havacılığı ile ilgili bazı bilgiler paylaşılmıştır: İSTANBUL-İSKENDERİYE HAVA SEYAHATİ Istanbul'dan Mısır'a bir hava seyahati düzenlendi. İSTANBUL ERİBE KARTAL HÜRKUŞ İlk kadın hava şehidi Eribe Kartal Hür- kuş, henüz 16 yaşındayken pilotluğu öğrendi. Paraşütle atlama konusunda Afyon eğitimler aldı. Akşehir 24 Ekim 1936 günü Cumhuriyet Bayramı tö- renleri öncesindeki ilk denemesini başarıyla tamamladı. Istanbul'dan 2 uçak havalandı. 19 Şubat 29 Ekim 1936'da Ankara'daki son deneme atlayışı için "Caudron 59" uçağıyla hava- landı. Fethi ve Sadık Beylerin yer aldığı Muavenet-i Milliye uçağı, Şam'a ba- şarıyla indi. Yafa 27 Şubat Kudüs Uçaktan yapılan deneme atla- yışı sırasında paraşütü açıl- madı ve 18 yaşında hayatını kaybetti. El-Aris Muavenet-i Milliye, Şam'dan Ku- düs'e uçarken teknik nedenlerle Taberiye Gölü yakınlarına düştü ve kahraman iki havacı, şehit oldu. 9 Mart Yarım kalan seferi ta- mamlamak üzere Pilot Yüzbaşı Salim ve göz- lemci Yüzbaşı Kemal görevlendirildi. Pilot Üsteğmen Nuri ile gözlemci Yüzbaşı İsmail Hakkı, "Prens Cela- lettin" uçağıyla sefere devam etti ve Yafa'ya ulaştı. 11 Nisan Yüzbaşı FETHİ BEY 11 Mart Yeni satın alınan "Bleriot" uçağı önce bir gemi ile Beyrut'a gönderildi. Türk tarihinin ilk pilot hava şehidi Yüzbaşı Fethi, Ocak 1914'te Gümüş Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi. Kasım 1913'te dönemin devlet adamları Cemal ve Talat Paşa'yı uçurarak, Türk Pilot Teğmen Nuri, Yafa'dan kalkışı sırasında uçağın denize düşmesi so- nucu şehit olurken Yüzbaşı İsmail Hakkı kazadan sağ kurtuldu. 1-15 Mayıs havacılık tarihindeki, kişiye özel ilk uçuşu ger- Beyrut'tan hareket etti ve 15 Ma- Sefere başlayan uçak, 1 Mayıs'ta çekleştirdi. yıs'ta Iskenderiye'ye ulaştı. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Istanbul-Iskenderiye hava seyahatinde birden çok kaza meydana gelmiş ve uçuşlar kesintiye uğramıştır. 3) Türk tarihinin ilk pilot hava şehidi olan Eribe Kartal Hürkuş, daha 16 yaşındayken pilotluğu öğrenmiştir. C) Kudüs-İskenderiye hattı arasındaki uçuşlarda birden fazla kaza meydana gelmiş ve şehit verilmiştir. D) Istanbul-Iskenderiye hattında uçuş düzenlenmesinde, Osmanlının teknolojik imkânlardan yararlandığını göstermesi amacı vardır. TÜRK HAVACILIĞININ İLK ŞEHİTLERİ Yüzbaşı FETHI BEY Eskişehir Konya Üsteğmen NURI BEY Adana Tarsus Akdeniz İSKENDERİYE Port Said Kahire Humus Beyrut Hama Üsteğmen SADIK BEY (Gözlemci) Yüzbaşı İSMAİL HAKKI BEY (Gözlemci) IOANE C 'PRENS CELALETTİN' isimli Deperdussin uçağı 1914 Halep 8 Şubat Şam Taberiye Gölü g

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, kuvvetli meteorolojik gelişmelerde renk kodlarıyla uyarı sistemi hayata ge-
çirildi. MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:
Kırmızı, havayla ilgili "çok tehlikeli durum'un olduğunu gösteriyor. Son der

Ortaokul Türkçe

Paragrafta Anlam Soru Çözümü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, kuvvetli meteorolojik gelişmelerde renk kodlarıyla uyarı sistemi hayata ge- çirildi. MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle: Kırmızı, havayla ilgili "çok tehlikeli durum'un olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerlerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler, çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor. Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sık- lıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor. Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu'na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor. Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor. Türkiye İçin Uyarı Durumu Bugün (12 Şubat) Yarın (13 Şubat) Sari Turuncu Kırmızı 81 &T W 4 $ Kar erimesi Çığ Kar Soğuk Sıcak Sis Zirai don Buzlanma ve don Toz taşınımı p 4 Yağmur Gök gürültülü sağanak yağış Rüzgâr *Yeşil renkli illerimizde meteorolojik uyarı olmadığından aşağıdaki tabloda yer verilmemiştir. Balıkesir Bursa 4 Çanakkale Edirne p Şubat ayındaki bir günün hava durumu için bu haritanın hazırlandığı ülkemizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ülkenin batısındaki birkaç şehirde tahmin edilen tehlike gerçekleşmeyebilir. B) Olası bir şiddetli hava olayında İstanbul'da çok büyük hasarlar meydana gelebilir. C) Ülkenin büyük bir bölümünde uyarı niteliğinde bir hava olayı beklenmemektedir. D) Çok az sayıda şehirde vatandaşların olası bir hava olayı için tedbir almaları gerekmektedir. Yeşil

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE