Soru:

manlarında 14. ÖNLEM ALINMAZSA OMURGALI HAYVANLARIN 3'TE 2'Sİ YOK OLABİLİR. Doğal Hayat Koruma Vakh (WWF) uzmanlar, 3 Mart Dünya

manlarında
14.
ÖNLEM ALINMAZSA OMURGALI HAYVANLARIN 3'TE 2'Sİ YOK OLABİLİR.
Doğal Hayat Koruma Vakh (WWF) uzmanlar, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde uyarıda bulunarak mevcut gidişatın sürmesi halinde blyoçeşitliliğin ciddi
sekilde tehlikeye gireceğini dünya üzerindeki omurgalı hayvanların üçte ikisinin 2030'a kadar yok olacağını belirtti.
Filler, Goriller, Kaplanlar, Akbabalar, Gorgedanlar, Kutup Ayıları ve Bazı Balık Türleri Tehlike Altında
hepsinde
mliştirmiştir.
n dikkatini
Söz gelişi
işi yapar-
we rakibin
yapacağı
MyC
Fil
Goril
Kaplan
1
Akbaba
1
Gergedan
Kutup Ayisi
Daha önce yeryüzünde yaşayan
canlı türlerinin yüzde 90'ı şu
anda yok olmuş durumda.
Dünyada 100 milyon farklı canlı
türü olduğu varsayılırsa bu yok
olma oranına göre her yıl 10
bin canlı türü yok oluyor.
mini sür-
as anila-
yi, Orta
uzeydo-
zey ke-
7, dilleri
klerden
Etobur büyük memeli hayvan-
ların yüzde 59'u, otobur memeli
hayvanların yüzde 60'i yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya.
Eski dönemlere göre hayvanların
normal yok olma oranı 1.000 hatta
10 bin kat arttı.
Hiçbir önlem alınmazsa 2030'a
kadar dünyadaki omurgalı hay-
vanların 3'te 2'si yok olabilir.
1970 ile 2012 yılları arasında hay-
van nüfusu yüzde 58 azaldı.
afik ka-
r. Hava
Etalıklar
ayatını
KOAH
stalik-
sinda
Bu görselden,
1. Dünyadaki kimi hayvanların yok olması bazı yöntemlerle önlenebilir.
II. Canlı türleri içinde yok olma riski en yüksek olanlar etobur hayvanlardir
.
III. Geçmişte yaşayan canlı türlerinden bazıları günümüzde yok olmuştur
IV. 1970-2012 arasında nüfusu en fazla azalanlar omurgalı hayvanlardır,
yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılır?
A) I ve II.
B I ve I.
C) Il ve IV.
D) III ve IV.
5

manlarında 14. ÖNLEM ALINMAZSA OMURGALI HAYVANLARIN 3'TE 2'Sİ YOK OLABİLİR. Doğal Hayat Koruma Vakh (WWF) uzmanlar, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde uyarıda bulunarak mevcut gidişatın sürmesi halinde blyoçeşitliliğin ciddi sekilde tehlikeye gireceğini dünya üzerindeki omurgalı hayvanların üçte ikisinin 2030'a kadar yok olacağını belirtti. Filler, Goriller, Kaplanlar, Akbabalar, Gorgedanlar, Kutup Ayıları ve Bazı Balık Türleri Tehlike Altında hepsinde mliştirmiştir. n dikkatini Söz gelişi işi yapar- we rakibin yapacağı MyC Fil Goril Kaplan 1 Akbaba 1 Gergedan Kutup Ayisi Daha önce yeryüzünde yaşayan canlı türlerinin yüzde 90'ı şu anda yok olmuş durumda. Dünyada 100 milyon farklı canlı türü olduğu varsayılırsa bu yok olma oranına göre her yıl 10 bin canlı türü yok oluyor. mini sür- as anila- yi, Orta uzeydo- zey ke- 7, dilleri klerden Etobur büyük memeli hayvan- ların yüzde 59'u, otobur memeli hayvanların yüzde 60'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Eski dönemlere göre hayvanların normal yok olma oranı 1.000 hatta 10 bin kat arttı. Hiçbir önlem alınmazsa 2030'a kadar dünyadaki omurgalı hay- vanların 3'te 2'si yok olabilir. 1970 ile 2012 yılları arasında hay- van nüfusu yüzde 58 azaldı. afik ka- r. Hava Etalıklar ayatını KOAH stalik- sinda Bu görselden, 1. Dünyadaki kimi hayvanların yok olması bazı yöntemlerle önlenebilir. II. Canlı türleri içinde yok olma riski en yüksek olanlar etobur hayvanlardir . III. Geçmişte yaşayan canlı türlerinden bazıları günümüzde yok olmuştur IV. 1970-2012 arasında nüfusu en fazla azalanlar omurgalı hayvanlardır, yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılır? A) I ve II. B I ve I. C) Il ve IV. D) III ve IV. 5

Paragrafta Anlam ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
denemesi
18.
Odalarımızda kullanacağımız renkleri seçmek için çok uğraşırız. Hastaneler temizlik ve hijyen hissi vermek için
kültürüne aittir. Peki renklerin gerçekten de davranışlar üzerinde herhangi bir etkisi var mıdır? Bu konudaki araş-
tırmalar karmaş

Lise Türkçe

Paragrafta Anlam Soru Çözümü

denemesi 18. Odalarımızda kullanacağımız renkleri seçmek için çok uğraşırız. Hastaneler temizlik ve hijyen hissi vermek için kültürüne aittir. Peki renklerin gerçekten de davranışlar üzerinde herhangi bir etkisi var mıdır? Bu konudaki araş- tırmalar karmaşık ve bazen de çelişkili sonuçlar veriyor. Üzerinde en çok çalışma yapılan kırmızı renk, genellikle beyaza, hapishaneler saldırganlığı azalttığına inanıldığı için pembeye boyanır. Renklere atfedilen bu özellikler Bati mavi ve yeşille kıyaslanıyor. Şu kuram ileri sürülüyor: Yaptığınız herhangi bir işi belli bir renk ortamında yapiyor- sanız zamanla o rengi belli bir duygu veya davranışla ilintilendirmeye başlarsınız. Örneğin okul hayatınız boyunca öğretmenin kırmızı renkle yaptığı düzeltmeler sizin kirmiziyi her zaman tehlikeyle ilişkilendirmenize neden olacaktır. Zehirli meyvelerin de çoğunlukla kırmızı olması bu algiyi daha da güçlendirir. Mavi ise denizi seyre dalmakla ya da uçsuz bucaksız gökyüzüne bakmakla ilişkilendirildiği için daha sakin bir durumu çağrıştırır. Geçmişte yapılan ve karmaşık sonuçlar doğuran birçok deneyin ardından 2009'da British Columbia Üniversitesinden araştırmacılar, bu soruna nihai bir yanıt bulmaya çalıştı. Deneklere mavi, kırmızı ve "nötr" renk ekranları olan bilgisayarlar verilerek bu kişiler çeşitli beceri testlerine tabi tutuldu. Kırmızı ekranlı bilgisayarda deneklerin hafıza ve düzeltme okumalarında, detay görmelerini gerektiren işlerde daha iyi sonuç aldığı, fakat yaratıcılık gerektiren becerilerde mavi ekranların daha iyi sonuç verdiği görüldü. Araştırmacılar, kırmızının "sakınma" mesajı verdiği ve denekleri daha dikkatli olmaya laboratuvar veya okul gibi kurumlarda tedbir ve sakınma gerektiren çalışmaların yürütüldüğü odaların kırmızıya, yönelttiği, mavinin ise daha özgür düşünmeye iterek tersi bir etkide bulunduğu sonucuna vardı. Buradan hareketle yaratıcılık gerektiren çalışmalar için kullanılan odaların ise maviye boyanabileceği önerisinde bulundular. Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Renklerin insan davranışlarını etkileme durumuyla ilgili çeşitli araştırmalar vardır. B) Araştırmanın sonunda odaların renginin çalışmaların rengine göre boyanabileceği önerilmiştir. e) Kırmızının verdiği korku nedeniyle insanların daha dikkatli ve çekingen kararlar aldığı görülmüştür. D) Bir araştırmaya göre herhangi bir iş hangi renk odada yapılıyorsa o anki duygular zamanla o renkle bağdaştırılır.