Soru:

30. Konfiçyüs'e ülkesinde yüce hekim bulunup bulunma- dığını sorarlar. Konfiçyüs, "Şu dağın ardındaki hekim hastaları görür görm

30. Konfiçyüs'e ülkesinde yüce hekim bulunup bulunma-
dığını sorarlar. Konfiçyüs, "Şu dağın ardındaki hekim
hastaları görür görmez hastalıklarını anlar." der. So-
ranlar ülkenin en yüce hekiminin o olduğuna inanır.
Konfiçyüs "Hayır!" der. "Ondan daha yücesi öbür da-
ğın ardında oturur. O, verdiği ilaçlarla en ağır hastala-
ri iyileştirir." der. Bunun üzerine ülkenin en yüce heki-
minin o olduğu kabul edildiğinde Konfiçyüs: "Hayır, iki
köy ötedeki hekim en yücedir; çünkü o, insanlara has-
ta olmamayı öğretir." der.
Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
-) Sorunların çözümünde alanında otorite olan in-
sanların görüşü sorulmalıdır.
Sorunu çözerken sorunun kaynağına inilmelidir.
Sorun çıkmaması için önlem almak, sorunu belirle-
yip gidermekten daha kalıcı bir çözümdür.
İnsanlar sorunlarını başkalarıyla paylaşmalıdır.
Sorunun çözümünde doğru yolu gösteren kişi, yet-
kin kişidir.

30. Konfiçyüs'e ülkesinde yüce hekim bulunup bulunma- dığını sorarlar. Konfiçyüs, "Şu dağın ardındaki hekim hastaları görür görmez hastalıklarını anlar." der. So- ranlar ülkenin en yüce hekiminin o olduğuna inanır. Konfiçyüs "Hayır!" der. "Ondan daha yücesi öbür da- ğın ardında oturur. O, verdiği ilaçlarla en ağır hastala- ri iyileştirir." der. Bunun üzerine ülkenin en yüce heki- minin o olduğu kabul edildiğinde Konfiçyüs: "Hayır, iki köy ötedeki hekim en yücedir; çünkü o, insanlara has- ta olmamayı öğretir." der. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? -) Sorunların çözümünde alanında otorite olan in- sanların görüşü sorulmalıdır. Sorunu çözerken sorunun kaynağına inilmelidir. Sorun çıkmaması için önlem almak, sorunu belirle- yip gidermekten daha kalıcı bir çözümdür. İnsanlar sorunlarını başkalarıyla paylaşmalıdır. Sorunun çözümünde doğru yolu gösteren kişi, yet- kin kişidir.

Paragrafta Anlam ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster