Soru:

3. • Hiçbir yerde bu kadar berrak bir su görmedim. • Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyifti. Buradaki insanların eğitim seviye

3.
• Hiçbir yerde bu kadar berrak bir su görmedim.
• Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyifti.
Buradaki insanların eğitim seviyesi yüksekti.
• İnsanoğlunun gayesi, iyilik yapmak olmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizi-
li sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak
kullanılamaz?
A) Doruk
C) Düzey
B) Çaba
D) Duru

3. • Hiçbir yerde bu kadar berrak bir su görmedim. • Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyifti. Buradaki insanların eğitim seviyesi yüksekti. • İnsanoğlunun gayesi, iyilik yapmak olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizi- li sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kullanılamaz? A) Doruk C) Düzey B) Çaba D) Duru

Paragrafta Anlam ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
TÜRKÇE
14.
15. Alti arkadaş farklı
larla geziye katil
şehir, Kastamonu
şehirleri için düz
şin katıldığı turla
tedir:
Ali, Izmir ve
katılmıştır.
Can sadece
• Malatya'yac
tice katılmış
Küçük Ayşe, sabahtan beri önünde mekik
dokuduğu yüksek bez tezgâhından ka

Ortaokul Türkçe

Paragrafta Anlam Soru Çözümü

TÜRKÇE 14. 15. Alti arkadaş farklı larla geziye katil şehir, Kastamonu şehirleri için düz şin katıldığı turla tedir: Ali, Izmir ve katılmıştır. Can sadece • Malatya'yac tice katılmış Küçük Ayşe, sabahtan beri önünde mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalk- tı. Yorgun yorgun gerindi. Bugün evde yapayalnızdı. Babasıyla kardeşleri dün erkenden kasabaya, pazara gitmişlerdi. Annesiyle ablası da komşuda idiler, belki Zaimlerde... Gözlerini ovuşturdu. Yavaş yavaş sofanın duvarındaki sarı çerçeveli aynaya yaklaştı. Kendine baktı. Beyazla- ri azalan kömür gözleri uykudan henüz kalkmış gibiydi. Babam, iyi kalpli babam... Alnında ki- rişmadık nokta kalmamış. Diken diken olmuş çehresinin her kırışığı; çizgisi bir çilenin, bir bitkinliğin, yorgunluğun izini taşır ama sen onu dünyanın en zengin insanı bulursun. Öylesine cömerttir. Ar- dıç köküne yaslanıp ovayı yalayıp gelen bakışları asırlık çilenin tahlilidir. Elinde daima bir çakı bulunur. Fidanları tımarlar, sebzelerin diplerine birer çöp dikiverir. Ağaçların fazla gelen dallarını temizler. Babam çalışmaktan yorulmaz. • Pınar, Kast katılmamış Özgür sade miştir. • İzmir'e sac ud • Alya Kast gitmemişti isemyayincilik . www.isemkitap.com - Buna göre ulaşılabilir 05 A Hatice ve Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak noktalarından biri değildir(-) nen tura By Pinar Ne C) Hatice olabilir. İkilemeler bulunmaktadır. By Betimlemeden yararlanılmıştır. Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. Dl Pekiştirme sözcüğüne yer verilmiştir. D) Hatice miştir. Izmir IL-ALI 12-Alya Kostemony con