Soru:

18. Bilinen hikayesi MO 2737 yılına kadar uzanan çayin Avrupa ile buluşması 16. yüzyılın ilk çeyreğine rast- lar. Osmanlı'ya gel

18. Bilinen hikayesi MO 2737 yılına kadar uzanan çayin
Avrupa ile buluşması 16. yüzyılın ilk çeyreğine rast-
lar. Osmanlı'ya gelişi 19. yy. sonları 20. yy. başlarına
doğrudur. Ancak Türklerin, Anadolu'ya gelmeden
Once Orta Asya'da çayla tanıştıkları biliniyor. 1900'la
yillara kadar çayi tanimayan ve tam bir "kahve tirya-
kisi" olan ülkemizde bugün çay, sudan sonra en çok
tüketilen içecek maddesi haline gelmiş durumda
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarı-
labilir?
A) Osmanlı Devleti'nin 18. yy.da çay ile tanışdigina
B) Olkemizde kahvenin yerini aldigina
C) Osmanlı'nın çayı Avrupa'dan daha önce tanidigi-
na
D) Sudan bile daha çok tüketildiğine

18. Bilinen hikayesi MO 2737 yılına kadar uzanan çayin Avrupa ile buluşması 16. yüzyılın ilk çeyreğine rast- lar. Osmanlı'ya gelişi 19. yy. sonları 20. yy. başlarına doğrudur. Ancak Türklerin, Anadolu'ya gelmeden Once Orta Asya'da çayla tanıştıkları biliniyor. 1900'la yillara kadar çayi tanimayan ve tam bir "kahve tirya- kisi" olan ülkemizde bugün çay, sudan sonra en çok tüketilen içecek maddesi haline gelmiş durumda Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarı- labilir? A) Osmanlı Devleti'nin 18. yy.da çay ile tanışdigina B) Olkemizde kahvenin yerini aldigina C) Osmanlı'nın çayı Avrupa'dan daha önce tanidigi- na D) Sudan bile daha çok tüketildiğine

Paragrafta Anlam ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
Türkçe
Deneme 11
Yalnız
Şiirlerinde ilginç koll
8
19. Isveç'te bulunan Karolinska Enstitüsünde görevli bilim insanları ile İngiliz araştırmacıların işbirliğinde yürütülen
bir araştırmada, yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi. Çalışma, konfokal mikrosko

Ortaokul Türkçe

Paragrafta Anlam Soru Çözümü

Türkçe Deneme 11 Yalnız Şiirlerinde ilginç koll 8 19. Isveç'te bulunan Karolinska Enstitüsünde görevli bilim insanları ile İngiliz araştırmacıların işbirliğinde yürütülen bir araştırmada, yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi. Çalışma, konfokal mikroskopi ve kütle spektrometresi kullanılarak insan hücre hatlan üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmada keşfedilen yeni hücre yapısının, hücrenin çevresindekilere bağlanmak için kullandığı bir tür protein kompleksi olduğu belirtildi. Biçimsel özelliklerinden do- layi "ağsı yapışkanlar" adı verilen yeni hücre yapısının bugüne kadar bilinenlerden farklı olarak eşsiz bir moleküler bileşime sahip olduğu belirtildi. Araştırmacılar, söz konusu yeni hücre yapısının, hücre bölünmesinde önemli bir rol oynadığını açıkladı. Araştırmacılar ayrıca, keşfedilen yeni hücre yapılanmasının, hücre bölünmesinin ardından yavru hücrelerin doğru noktaya yerleşme kabiliyetlerini de kontrol ettiğini belirtti. Öte yandan, söz konusu çalış- ma, canli organizmalarda yeni bağlanma komplekslerini incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu- nu da ortaya çıkardı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Yeni keşfedilen hücrenin vücut için çok önemli oduğuna B) Insan vücudunda farklı hücrelerin bulunduğuna C) Yeni keşfedilen hücrenin diğer hücrelerden farklı yanları olduğuna D) Hücrelerle ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğine