Noktalama İşaretleri Soruları

TÜRKÇE
10. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Bu kısaltmalar küçük harfle yapılır ve sonlarına
nokta (.) konmaz.
•
Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde sözcüğün okunuşu esas alınır.
•
Büyük harflerle yapılan kısaltmal

Ortaokul Türkçe

Noktalama İşaretleri Soru Çözümü

TÜRKÇE 10. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Bu kısaltmalar küçük harfle yapılır ve sonlarına nokta (.) konmaz. • Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde sözcüğün okunuşu esas alınır. • Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir sözcük gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır. Uyarı: Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler, kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üs işaretinden sonra, sözcüğün veya üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır. Bu açıklamalara göre, (1) 1.500 cc bir otomobil, bir kişinin şehir içi ulaşımdaki ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak düzeydedir. (II) Bu tür otomobiller, genellikle 45 l.yi bulan bir yakıt deposuna ve 400 l.ye ulaşan geniş bir bagaj hacmine sahiptir. (III) TÜRMOB'nin yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de tercih edilen binek otomo- billerin %65'ini bu tür araçlar oluşturmaktadır. (IV) Dr. Sevim Sefaligil, bu araçların en önemli tercih sebebi olarak yakıt tasarrufunda etkin bir sisteme sahip olma özelliğini gösterir. metnindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? C) II ve III B) I ve IV D) I, III ve IV A) Yalnız I

NAR GAZETE
1.632 Anaokulu Yapımı İçin Çalışmalar Devam Ediyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak ve
3-5 yaş grubundaki okullaşma hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm planlamaları yaptık-
larını belirtti. Özer

Ortaokul Türkçe

Noktalama İşaretleri Soru Çözümü

NAR GAZETE 1.632 Anaokulu Yapımı İçin Çalışmalar Devam Ediyor Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak ve 3-5 yaş grubundaki okullaşma hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm planlamaları yaptık- larını belirtti. Özer konuyla ilgili olarak "Bu kapsamda 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfını hizmete aldık ve öğrencilerimiz eğitimlerine başladılar. 214 yeni anaokulu- nun ise ihalesi tamamlandı. Şu anda 1.368 anaokulu ile ilgili süreç başarılı bir şekilde iler- liyor. 3 bin yeni anaokulu hedefimiz için geriye kalan 1.632 anaokulunun yapılacağı il ve ilçeler belirlendi. Anaokullarının yapılacağı yerler ve arsa belirleme çalışmaları ise devam ediyor. Bu sayede okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir artış sağlayarak OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız. Sürece katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi. Bu haber metninde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yoktur? A) Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. B) Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi kullanılır. C) Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. D) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE