Soru:

"Adana'ya önemli bir ziyarette bulunmak için gide- ceğim, dedi.” Bu cümlede virgülün tırnak içine alin- mayan aktarma cümleleri

"Adana'ya önemli bir ziyarette bulunmak için gide-
ceğim, dedi.” Bu cümlede virgülün tırnak içine alin-
mayan aktarma cümleleri ayırma görevi örneklen-
miştir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) bu
açıklamada sözü edilen göreviyle kullanılmıştır?
A) Köyde her çaresiz kalan, her işi bozulan İstan-
bul'un yolunu tuttu.
B) Her şeyin istediğimiz gibi gitmesini umduk, bek-
ledik, düşündük.
C) Bu sihirli anahtarın açamayacağı bir kilit yoktur,
dedi.
D) Saniye Hanımefendi, koltuğundan fırlayıp kapıya
doğru yöneldi.

"Adana'ya önemli bir ziyarette bulunmak için gide- ceğim, dedi.” Bu cümlede virgülün tırnak içine alin- mayan aktarma cümleleri ayırma görevi örneklen- miştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) bu açıklamada sözü edilen göreviyle kullanılmıştır? A) Köyde her çaresiz kalan, her işi bozulan İstan- bul'un yolunu tuttu. B) Her şeyin istediğimiz gibi gitmesini umduk, bek- ledik, düşündük. C) Bu sihirli anahtarın açamayacağı bir kilit yoktur, dedi. D) Saniye Hanımefendi, koltuğundan fırlayıp kapıya doğru yöneldi.

Noktalama İşaretleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster