Soru:

4. Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü alması ülkemizde beklenme- dik bir sevinç ve övünçle karşılandı. Kuşkusuz bunda Aziz Sancar'ın bu

4. Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü alması ülkemizde beklenme-
dik bir sevinç ve övünçle karşılandı. Kuşkusuz bunda Aziz
Sancar'ın bu ödülü alırken kendisini Türkiye ile özdeşleştir-
mesinin büyük payı vardır. Türk milleti ise, Aziz Sancar'ına
sahip çıkarken Türkiye Cumhuriyeti'nin akılcı temellerine,
"en hakiki mürşit” olan bilime sahip çıkmaktadır. Dolayı-
sıyla hiç kimse şimdiki zamanın bağnazlıklarına, çirkinlik-
lerine ve endişelerine hayıflanmasın. Zaman, hayal edebil-
diğimizden çok daha geniş bir süreçtir. Bu süreç, dönem
dönem yörüngesinden sapsa bile Aziz Sancar gibi insan-
lar sayesinde hep daha iyiye ve daha güzele doğru evrile-
cektir.
Bu metindeki noktalama işaretlerinden hangisinin kul-
lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Tirnak işareti (" ")
B) Virgül (0)
teji Yayınları
Kesme işareti (')
D) Nokta (6)

4. Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü alması ülkemizde beklenme- dik bir sevinç ve övünçle karşılandı. Kuşkusuz bunda Aziz Sancar'ın bu ödülü alırken kendisini Türkiye ile özdeşleştir- mesinin büyük payı vardır. Türk milleti ise, Aziz Sancar'ına sahip çıkarken Türkiye Cumhuriyeti'nin akılcı temellerine, "en hakiki mürşit” olan bilime sahip çıkmaktadır. Dolayı- sıyla hiç kimse şimdiki zamanın bağnazlıklarına, çirkinlik- lerine ve endişelerine hayıflanmasın. Zaman, hayal edebil- diğimizden çok daha geniş bir süreçtir. Bu süreç, dönem dönem yörüngesinden sapsa bile Aziz Sancar gibi insan- lar sayesinde hep daha iyiye ve daha güzele doğru evrile- cektir. Bu metindeki noktalama işaretlerinden hangisinin kul- lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Tirnak işareti (" ") B) Virgül (0) teji Yayınları Kesme işareti (') D) Nokta (6)

Noktalama İşaretleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster