Soru:

Alan Yayınları ir yo. dog kur alga ca ha- Jar; de- 20. Tezat (karşitlik): Birbirine zit kavram veya durumların bir arada kullanı

Alan Yayınları
ir yo.
dog
kur
alga
ca
ha-
Jar;
de-
20. Tezat (karşitlik): Birbirine zit kavram veya durumların bir
arada kullanılmasıdır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde te
zat sanatına yer verilmemiştir?
an
ja-
in
ar
Yaram var, havanlar dövemez merhem
Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem
bir
iş
Aydınlığa koştum karanlık çıktı
Hor sevgi, her vefa bir anlık çıktı
+
Neden böyle düşman görünürsünüz
Yillar yılı dost bildiğim aynalar
D)
Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü
Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdu
7

Alan Yayınları ir yo. dog kur alga ca ha- Jar; de- 20. Tezat (karşitlik): Birbirine zit kavram veya durumların bir arada kullanılmasıdır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde te zat sanatına yer verilmemiştir? an ja- in ar Yaram var, havanlar dövemez merhem Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem bir iş Aydınlığa koştum karanlık çıktı Hor sevgi, her vefa bir anlık çıktı + Neden böyle düşman görünürsünüz Yillar yılı dost bildiğim aynalar D) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdu 7

Kökler ve Ekler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster