Soru:

7. Uçurtma, hafif malzemeden yapılmış yüzeylerin, rüzgâra direnç oluşturan yükselme yönünde oluş- turduğu kuvvet ile bağlı bulun

7. Uçurtma, hafif malzemeden yapılmış yüzeylerin,
rüzgâra direnç oluşturan yükselme yönünde oluş-
turduğu kuvvet ile bağlı bulunduğu ipin oluşturduğu
kuvvet arasındaki etkileşim sonucunda gökyüzün-
de asılı kalabilen nesnelere verilen genel isimdir.
Bu metinde geçen altı çizili sözcüklerden hangi-
si birden fazla yapım eki almıştır?
A) malzemeden
C) oluşturan
B) yüzeylerin
D) sonucunda

7. Uçurtma, hafif malzemeden yapılmış yüzeylerin, rüzgâra direnç oluşturan yükselme yönünde oluş- turduğu kuvvet ile bağlı bulunduğu ipin oluşturduğu kuvvet arasındaki etkileşim sonucunda gökyüzün- de asılı kalabilen nesnelere verilen genel isimdir. Bu metinde geçen altı çizili sözcüklerden hangi- si birden fazla yapım eki almıştır? A) malzemeden C) oluşturan B) yüzeylerin D) sonucunda