Soru:

22 2. Yapım ekleri, köklere yeni anlamlar katan eklerdir. Bu eklerle yeni sözcükler türetilir. Örneğin, "Son ileti canımı sikti.

22
2. Yapım ekleri, köklere yeni anlamlar katan eklerdir. Bu
eklerle yeni sözcükler türetilir. Örneğin, "Son ileti canımı
sikti." cümlesinde "ileti” sözcüğünün kökü "ilet-" fiilidir.
"lletmek” fiili "götürmek, ulaştırmak, nakletmek, geçir-
mek" anlamlarına gelen bir sözdür. Bu söze gelen "-" eki
"yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj" anlamı-
na gelen yeni bir sözcük oluşturduğu için yapım ekidir.
Bu açıklamaya göre,
Toprak ana kız doğurmuş
Adını da ağaç koymuş
Yazın giydirmiş onu
Kış gelince soymuş
II
Doğa adında bir ermiş
ar
Ağaçları çok severmiş
sit
in
Kurmuş gizli tezgahını
ca
Renkler kokular eğirmiş
ok
13
Ali YÜCE
numaralı sözcüklerden hangileri yapım eki almıştır?
ATI ve IV.
B) II ve III.
C) I ve III.
D) Il ve IV.
Adım Adım

22 2. Yapım ekleri, köklere yeni anlamlar katan eklerdir. Bu eklerle yeni sözcükler türetilir. Örneğin, "Son ileti canımı sikti." cümlesinde "ileti” sözcüğünün kökü "ilet-" fiilidir. "lletmek” fiili "götürmek, ulaştırmak, nakletmek, geçir- mek" anlamlarına gelen bir sözdür. Bu söze gelen "-" eki "yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj" anlamı- na gelen yeni bir sözcük oluşturduğu için yapım ekidir. Bu açıklamaya göre, Toprak ana kız doğurmuş Adını da ağaç koymuş Yazın giydirmiş onu Kış gelince soymuş II Doğa adında bir ermiş ar Ağaçları çok severmiş sit in Kurmuş gizli tezgahını ca Renkler kokular eğirmiş ok 13 Ali YÜCE numaralı sözcüklerden hangileri yapım eki almıştır? ATI ve IV. B) II ve III. C) I ve III. D) Il ve IV. Adım Adım