Soru:

13. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde “-im" eki diğerlerinden farklı gö- revde kullanılmıştır? A) Gözlerim

13. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin
hangisinde “-im" eki diğerlerinden farklı gö-
revde kullanılmıştır?
A) Gözlerim dalar gider engine.
B) Düşer giderim hayalinin peşine.
C) Ne ekmek isterim ne su.
D) Bilirim, sen de özlersin beni.

13. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde “-im" eki diğerlerinden farklı gö- revde kullanılmıştır? A) Gözlerim dalar gider engine. B) Düşer giderim hayalinin peşine. C) Ne ekmek isterim ne su. D) Bilirim, sen de özlersin beni.