Soru:

13) 1. Gözlüğünü peçeteyle temizledi. 2. İnsanlara saygısızlık etmeye kimse- nin hakkı yoktur. 3. Birazdan Tükçe dersi başlayaca

13) 1. Gözlüğünü peçeteyle temizledi.
2. İnsanlara saygısızlık etmeye kimse-
nin hakkı yoktur.
3. Birazdan Tükçe dersi başlayacak.
4. Vücudunu taşıyamayacak kadar yo-
rulmuştu.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde
aynı sözcük birden fazla yapım eki al-
mıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

13) 1. Gözlüğünü peçeteyle temizledi. 2. İnsanlara saygısızlık etmeye kimse- nin hakkı yoktur. 3. Birazdan Tükçe dersi başlayacak. 4. Vücudunu taşıyamayacak kadar yo- rulmuştu. Numaralanmış cümlelerin hangisinde aynı sözcük birden fazla yapım eki al- mıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Kökler ve Ekler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster