Soru:

Aşağıdaki cümlede geçen isim tamlamalarının türlerini bulup karşılarına yazınız. (3 x 5 = 15 puan) a) Binanın önünü kazdılar. b)

Aşağıdaki cümlede geçen isim tamlamalarının türlerini bulup karşılarına yazınız. (3 x 5 = 15 puan)
a) Binanın önünü kazdılar.
b) Bu yıl nar ağacı hiç meyve vermedi.
c) Güneş gözlüğünün camı kırıldı.
3.
Bu soruyu sordum hep kendime

Aşağıdaki cümlede geçen isim tamlamalarının türlerini bulup karşılarına yazınız. (3 x 5 = 15 puan) a) Binanın önünü kazdılar. b) Bu yıl nar ağacı hiç meyve vermedi. c) Güneş gözlüğünün camı kırıldı. 3. Bu soruyu sordum hep kendime

İsimler ve İsim Tamlamaları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
11.
7. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla sıfat-tuil kullanım
A) İnsanın
doğayla olan özel ilişkisi bahçede sergilenir.
B) Bahçe, jasanın fiziksel ve zihinsel olarak doğayla nasıl bir ilişki kurduğunu gösterir.
c) Normalde saklı kalan veya unutulan doğ

Ortaokul Türkçe

İsimler ve İsim Tamlamaları Soru Çözümü

11. 7. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla sıfat-tuil kullanım A) İnsanın doğayla olan özel ilişkisi bahçede sergilenir. B) Bahçe, jasanın fiziksel ve zihinsel olarak doğayla nasıl bir ilişki kurduğunu gösterir. c) Normalde saklı kalan veya unutulan doğa-insan birlikteliği bahçede çarpıcı bir şekilde görünür hâle gelir. D) Bahçe, insanın doğayla fiziksel ve zihinsel dayanışmasının sergilendiği yerdir. Bilimsel die lerek kita yoğun b (sifat- Parça A) C Sifat-fil eki almış olmasına rağmen zamanla kalıplaşarak bir varlığın veya kavramın adı hâline gelen sözcükler kalıcı ad olur. 12. Buna göre cümlelerinin hangilerinde kalıcı ad kullanılmıştır? A) İletişim, iletilmek istenen bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. B) Geçmişte insanlar, yiyecek bulabilmek için çeşitli coğrafyalara göç etmiştir. iletişim, tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapabileceği ortak bir dile ihtiyaç duyar. İletişim bir toplulukta veya bir grupta oldukça önemlidir ve sosyal açıdan olmazsa olmaz nitelik taşımaktadır. 9. Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmamıştır? sifat-fill A) Saçların omuzlarından aksın B) Bu akşam o kadar durgun ki sular Mermer üzerinden geçen su gibi Gömül benim gibi kedere diyor. Içinde ezgin bir his duyacaksın Içimde maziden kalma duygular Yaz vaktinin gündüz uykusu gibi Ağla geri gelmez günlere diyor.