Soru:

6. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır? A) Parmak uçları soğuktan mosmor ol- muştu. B) Bağda

6.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş
sesli bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Parmak uçları soğuktan mosmor ol-
muştu.
B) Bağdaki üzümleri toplayıp kamyona
yükledik.
C) Tatlı dili ile herkesi etkiliyordu.
D) Başlangıçta hepimiz eşit koşullara
sahiptik

6. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır? A) Parmak uçları soğuktan mosmor ol- muştu. B) Bağdaki üzümleri toplayıp kamyona yükledik. C) Tatlı dili ile herkesi etkiliyordu. D) Başlangıçta hepimiz eşit koşullara sahiptik

İsimler ve İsim Tamlamaları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster