Soru:

3. Cümleler ögelerine ayrılırken sözcük gruplar birbirinden ayrılmaz. Bu yüzden ögeler, yalnızca sözcüklerden deği söz- cük grup

3. Cümleler ögelerine ayrılırken sözcük gruplar birbirinden ayrılmaz. Bu yüzden ögeler, yalnızca sözcüklerden deği söz-
cük gruplanndan da oluşabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir sözcük grubundan oluşmuştur?
Halk edebiyatının temel taşı âşıklık geleneğidir.
Şiirde en önemli şey ahenk unsurudur.
William Shakespeare, yaşamış olan en büyük şairdir.
Edebiyat derslerinde en zorlandığım şey uyak ve redif konusudur.
Yanyi Deneme Sur
131

3. Cümleler ögelerine ayrılırken sözcük gruplar birbirinden ayrılmaz. Bu yüzden ögeler, yalnızca sözcüklerden deği söz- cük gruplanndan da oluşabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir sözcük grubundan oluşmuştur? Halk edebiyatının temel taşı âşıklık geleneğidir. Şiirde en önemli şey ahenk unsurudur. William Shakespeare, yaşamış olan en büyük şairdir. Edebiyat derslerinde en zorlandığım şey uyak ve redif konusudur. Yanyi Deneme Sur 131