Soru:

20. Yer tamlayıcısı; cümlede yaklaşma, bulunma, uzak- laşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan öğedir. Yer tamlayıcısı"-

20.
Yer tamlayıcısı; cümlede yaklaşma, bulunma, uzak-
laşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan
öğedir. Yer tamlayıcısı"-e, -de, -den" ekleriyle olu-
şan sözcük veya sözcük gruplarıdır. Dolaylı tümlec,
yükleme sorulan "kime, kimde, kimden; nereye, ne-
rede, nereden; neye, neyde, neyden?" gibi sorularla
bulunur.
Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yanlış gösterilmiştir?
A Özenle hazırladığı yemekleri sofraya koydu.
B Daha önce hiç görmediğim bir adam yukarı çıktı.
Kitabın son sayfasında bizi farklı bir olay bekliyor.
D) Amcam dün gece Sakarya'dan geldi.
10.

20. Yer tamlayıcısı; cümlede yaklaşma, bulunma, uzak- laşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan öğedir. Yer tamlayıcısı"-e, -de, -den" ekleriyle olu- şan sözcük veya sözcük gruplarıdır. Dolaylı tümlec, yükleme sorulan "kime, kimde, kimden; nereye, ne- rede, nereden; neye, neyde, neyden?" gibi sorularla bulunur. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yanlış gösterilmiştir? A Özenle hazırladığı yemekleri sofraya koydu. B Daha önce hiç görmediğim bir adam yukarı çıktı. Kitabın son sayfasında bizi farklı bir olay bekliyor. D) Amcam dün gece Sakarya'dan geldi. 10.

İsimler ve İsim Tamlamaları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster