Soru:

NORTEST 17. Cümle içinde bir fiil kipinin, kendi anlamı dışında başka bir fiil kipinin yerine kullanılmasına "anlam kayması" den

NORTEST
17. Cümle içinde bir fiil kipinin, kendi anlamı dışında
başka bir fiil kipinin yerine kullanılmasına "anlam
kayması" denir. Örneğin "Havalar önümüzdeki haf-
ta soğuyor" cümlesinde "soğu-" filli"-yor" şimdiki
zaman kipiyle çekimlenmiştir. Ancak fiilin anla-
mi gelecek zamanı karşılamaktadır. Bu nedenle
"soğuyor" fiilinde anlam kayması olmuştur.
1. Bana söylediğine göre eve gidiyor ama evde
kimseyi bulamıyor.
II. Hazırlıklara başlayın, yarın İstanbul'a gidiyoruz.
III. Atatürk, bunun üzerine Sivas ve Erzurum Kong-
relerini yapar.
IV. Tamam o zaman, ben de çamaşırları sabah asa-
rim.
Bu açıklamaya göre numaralanmış cümlelerle
ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
A) I numaralı cümlede şimdiki zaman eki geçmiş zaman
anlamı verecek şekilde kullanılmıştır.
B) Il numaralı cümlede şimdiki zaman eki gelecek zaman
anlamı verecek şekilde kullanılmıştır.
Dhy numaralı cümlede geniş zaman eki şimdiki zaman
anlamı verecek şekilde kullanılmıştır.
D) IV numaralı cümlede geniş zaman eki gelecek zaman
anlamı verecek şekilde kullanılmıştır.

NORTEST 17. Cümle içinde bir fiil kipinin, kendi anlamı dışında başka bir fiil kipinin yerine kullanılmasına "anlam kayması" denir. Örneğin "Havalar önümüzdeki haf- ta soğuyor" cümlesinde "soğu-" filli"-yor" şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Ancak fiilin anla- mi gelecek zamanı karşılamaktadır. Bu nedenle "soğuyor" fiilinde anlam kayması olmuştur. 1. Bana söylediğine göre eve gidiyor ama evde kimseyi bulamıyor. II. Hazırlıklara başlayın, yarın İstanbul'a gidiyoruz. III. Atatürk, bunun üzerine Sivas ve Erzurum Kong- relerini yapar. IV. Tamam o zaman, ben de çamaşırları sabah asa- rim. Bu açıklamaya göre numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? A) I numaralı cümlede şimdiki zaman eki geçmiş zaman anlamı verecek şekilde kullanılmıştır. B) Il numaralı cümlede şimdiki zaman eki gelecek zaman anlamı verecek şekilde kullanılmıştır. Dhy numaralı cümlede geniş zaman eki şimdiki zaman anlamı verecek şekilde kullanılmıştır. D) IV numaralı cümlede geniş zaman eki gelecek zaman anlamı verecek şekilde kullanılmıştır.

Fiillerde Yapı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster