Soru:

6. Kuralli birleşik fiillerden olan yeterlik fiili, fiil kök ya da gövdelerine "-(e)bil-" fiili getirilerek yapılır. Bu fiil cüm

6.
Kuralli birleşik fiillerden olan yeterlik fiili, fiil kök ya da gövdelerine "-(e)bil-" fiili getirilerek
yapılır. Bu fiil cümleye "izin verme, gücü yetme, yeterli olma, olasılık" gibi anlamlar katar.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlik fiilinin bildirdiği anlam yay ayraç için
de yanlış belirtilmiştir?
A) Ali spor salonundaki her miktardaki ağırlığı kaldırabiliyor. (Gücü yetme)
B) Okula geç kalırsam bu sefer öğretmen beni sınıfa almayabilir. (Varsayım)
C) Bir hafta içerisinde geri getirecekseniz kitapları alabilirsiniz. (İzin verme)
D) Bu bölgede yaşanan kuraklık ileride büyük göçlere yol açabilir. (Olasılık)

6. Kuralli birleşik fiillerden olan yeterlik fiili, fiil kök ya da gövdelerine "-(e)bil-" fiili getirilerek yapılır. Bu fiil cümleye "izin verme, gücü yetme, yeterli olma, olasılık" gibi anlamlar katar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlik fiilinin bildirdiği anlam yay ayraç için de yanlış belirtilmiştir? A) Ali spor salonundaki her miktardaki ağırlığı kaldırabiliyor. (Gücü yetme) B) Okula geç kalırsam bu sefer öğretmen beni sınıfa almayabilir. (Varsayım) C) Bir hafta içerisinde geri getirecekseniz kitapları alabilirsiniz. (İzin verme) D) Bu bölgede yaşanan kuraklık ileride büyük göçlere yol açabilir. (Olasılık)

Fiillerde Yapı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
22:14
OD 184,56 ..ll %39,
SALT OKUNUR - Bu eski bir dosya bi...
-
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) Bırakın, her şey olduğu gibi kalsın.
B) Akşama kadar sahildeki çöpleri topladık.
C) Martılar bir füze gibi denize çakılıyordu.
D)

Ortaokul Türkçe

Fiillerde Yapı Soru Çözümü

22:14 OD 184,56 ..ll %39, SALT OKUNUR - Bu eski bir dosya bi... - 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A) Bırakın, her şey olduğu gibi kalsın. B) Akşama kadar sahildeki çöpleri topladık. C) Martılar bir füze gibi denize çakılıyordu. D) Doğamızı korumak, denizleri kirletmemek hepimizin görevi. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi yoktur? A) Oysaki herkes eskiden daha anlayışlıydı bana karşı. B) Kardeşim yalnız kalmaktan hiçbir zaman hoşlanmaz. C) Son yıllarda özellikle de büyükşehirlerde trafik yoğunluğu arttı. D) Çocuklarımıza başka bir deyişle geleceğimize iyi birer örnek olalım. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır? A) Ben, karnım tokken asla uyuyamam. B) Siz gidedurun, ben işimi ince gelirim. C) O kadar dil döktük ama onu ikna edemedik. D) Çevre bilincini aşılamak için broşürler dağıtıldı. II 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili vardır? A) İşlerimizi tamamlayınca biz de sizinle geliriz. B) Siz de çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapabilirsiniz. C) Hazırlıklarınızı bitiriverin de beraber deniz kenarına gidelim. D) Öğrencilerime kavuşmak, onlarla konuşmak için can atıyorum. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil vardır? A) Tam iki haftadır tiyatro oyunu için hazırlanıyormuş. B) Dostlarımızın ufak hatalarını affetmeliyiz. C) Çok çalışarak başarıya ulaşabilirim. D) Öğrencilerin birçoğu nasıl çalışmaları gerektiğini bilmiyor. 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) Neden hiçbiriniz bana bu konuyla ilgili bilgi vermediniz( ) B) Çocukluk arkadaşımın ismini nedense bir türlü hatırlayamıyorum() C) Sürekli takip ettiğiniz bir gazete ya da dergi var mil) D) Birçok canlı türünün tehlikede olduğunu kaçınız biliyorsunuz( ) 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? A) Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. B) İnsanları çevre konusunda bilinçlendirmek için elimden geleni yapıyorum. C) Bahçemizdeki elma ağacının meyvelerini toplamak için can atıyorum. D) Denizin muhteşem manzarası karşısında ağzım dilim tutuldu. 12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A) Birlikten kuvvet doğar. B) Yalnız taş, duvar olmaz. C) Ev alma, komşu al. D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. III. O <