Soru:

11. Haber(bildirme) veya dilek (tasarlama) kiplerin- den herhangi biriyle, şahıslara göre çekimlenen fiillere çekimli fiil denir

11. Haber(bildirme) veya dilek (tasarlama) kiplerin-
den herhangi biriyle, şahıslara göre çekimlenen
fiillere çekimli fiil denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük çekimli fiil değildir?
A) Annesi her gece mutlaka bir masal ya da
hikâye okur.
B)Bu, şimdiye kadar gördüğüm en kırmızı
güldü,
C) Ona en güzel mektupları askerdeyken ya-
zar.
D) Kafesteki hayvanları teker teker doğaya
saldı.

11. Haber(bildirme) veya dilek (tasarlama) kiplerin- den herhangi biriyle, şahıslara göre çekimlenen fiillere çekimli fiil denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çekimli fiil değildir? A) Annesi her gece mutlaka bir masal ya da hikâye okur. B)Bu, şimdiye kadar gördüğüm en kırmızı güldü, C) Ona en güzel mektupları askerdeyken ya- zar. D) Kafesteki hayvanları teker teker doğaya saldı.

Fiillerde Yapı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster