Soru:

doga 3. 1. Pabucu dama atılmak, Osmanlı zamanında ortaya çıkmış bir deyimdir. Osmanlı Döne- minde esnaf ve sanatkârların bağı bu

doga
3.
1.
Pabucu dama atılmak, Osmanlı zamanında ortaya çıkmış bir deyimdir. Osmanlı Döne-
minde esnaf ve sanatkârların bağı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı da dü
zene sokuyordu. (in) Kusuriu malin, malzemeden çalmanın ve kalitesiz işin önüne geçmek
için de ilginç bir önlem alınmıştı
. Bir ayakkabı aldınız ve bu ayakkabı kusurlu çıktı diyelim.
Böyle durumlarda heyet şikâyetçi kişiyi ve sanatkânı dinliyordu. (II) Eğer şikâyet eden ger-
çekten haklıysa o ayakkabılanın bedeli şikâyetçiye ödeniyordu. Ayakkabılar da ibret için
ayakkabıyı imal edenin çatısına atliyordu. (IV) Gelen geçen de buna bakıp ayakkabıyı kimin
iyi, kimin kötü tamir ettiğini biliyordu. Böylece pabuçlan dama atılan ayakkabıcı maddi ka-
zançtan da oluyor ve gerçekten pabucu dama atılmış oluyordu.
Metindeki numaralandırılmış bölümlerdeki filimsilerle ilgili aşağıdaki tabloda değerlendirmeler yapılmış-
tir:
III. Bölüm
IV. Bölüm
1. Bölüm
II. Bölüm
Zarf-fil dişindaki fillimsi
turleri kullanılmıştır.
Zart-fiil ve sifat-fiil
kullanılmıştır
Yalnızca adlaşmış sifat- isim-fil dışındaki filimsi
fil kullanılmıştır.
türleri kullanılmıştır.
Tabloda kaç numaralı bölümle ilgili değerlendirmede yanlışlık yapılmıştır?
C) III
D) IV
AY
B)

doga 3. 1. Pabucu dama atılmak, Osmanlı zamanında ortaya çıkmış bir deyimdir. Osmanlı Döne- minde esnaf ve sanatkârların bağı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı da dü zene sokuyordu. (in) Kusuriu malin, malzemeden çalmanın ve kalitesiz işin önüne geçmek için de ilginç bir önlem alınmıştı . Bir ayakkabı aldınız ve bu ayakkabı kusurlu çıktı diyelim. Böyle durumlarda heyet şikâyetçi kişiyi ve sanatkânı dinliyordu. (II) Eğer şikâyet eden ger- çekten haklıysa o ayakkabılanın bedeli şikâyetçiye ödeniyordu. Ayakkabılar da ibret için ayakkabıyı imal edenin çatısına atliyordu. (IV) Gelen geçen de buna bakıp ayakkabıyı kimin iyi, kimin kötü tamir ettiğini biliyordu. Böylece pabuçlan dama atılan ayakkabıcı maddi ka- zançtan da oluyor ve gerçekten pabucu dama atılmış oluyordu. Metindeki numaralandırılmış bölümlerdeki filimsilerle ilgili aşağıdaki tabloda değerlendirmeler yapılmış- tir: III. Bölüm IV. Bölüm 1. Bölüm II. Bölüm Zarf-fil dişindaki fillimsi turleri kullanılmıştır. Zart-fiil ve sifat-fiil kullanılmıştır Yalnızca adlaşmış sifat- isim-fil dışındaki filimsi fil kullanılmıştır. türleri kullanılmıştır. Tabloda kaç numaralı bölümle ilgili değerlendirmede yanlışlık yapılmıştır? C) III D) IV AY B)

Fiilimsiler (Eylemsi) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster