Soru:

CÜMLE ÖGELERİ 5. Fiilimsiler, cümlede farklı görevlerde kullanılabilir. Örneğin "Okumak, ruhumuzu aydınlatır." cümlesinde "okuma

CÜMLE ÖGELERİ
5. Fiilimsiler, cümlede farklı görevlerde kullanılabilir. Örneğin "Okumak, ruhumuzu aydınlatır."
cümlesinde "okumak" fiilimsisi özne görevinde kullanılmıştır.
Bu açıklamaya göre,
(1) Gelişmemiş ya da az gelişmiş toplumların çoğu, yaşamlarını üretmeden tüketmek üzerine
kurmuştur. (II) Tüketim kültürünün bu denli yaygın olduğu bir dünyada elbette en değerli in-
sanlar, bir şeyler üretenlerdir. (III) Onlar hem kendilerinin hem de içinde bulundukları toplu-
mun ürettikçe değer kazandığını fark etmişlerdir. (IV) Her şeyi ihtiyaçları doğrultusunda ve
aşırıya kaçmadan tüketme konusunda özen gösterirler.
metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi, yüklem görevinde kullanılmış-
tır?
DIV.
C) III.
AL
B) II.

CÜMLE ÖGELERİ 5. Fiilimsiler, cümlede farklı görevlerde kullanılabilir. Örneğin "Okumak, ruhumuzu aydınlatır." cümlesinde "okumak" fiilimsisi özne görevinde kullanılmıştır. Bu açıklamaya göre, (1) Gelişmemiş ya da az gelişmiş toplumların çoğu, yaşamlarını üretmeden tüketmek üzerine kurmuştur. (II) Tüketim kültürünün bu denli yaygın olduğu bir dünyada elbette en değerli in- sanlar, bir şeyler üretenlerdir. (III) Onlar hem kendilerinin hem de içinde bulundukları toplu- mun ürettikçe değer kazandığını fark etmişlerdir. (IV) Her şeyi ihtiyaçları doğrultusunda ve aşırıya kaçmadan tüketme konusunda özen gösterirler. metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi, yüklem görevinde kullanılmış- tır? DIV. C) III. AL B) II.

Cevap

LOS
Not: -mea-ar, -dik, - ecek, - mis ekleri Yüklende ise
kiptir, yüklem disinda ise filinsidir (sifat-fiil).
1) kur mue 11)... bir seyler aret-en-lerdir,
kip
sifat-fill
(fillims)
tur
PƏS
Usə
Yaklem
Yüklen
111) ... fark et
fark et amis
mip-lerdir. 14)
hip
özen göster-is-ler
tip
1!
Yuklem
Yüklem
Cevap: B
LUB
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

LOS Not: -mea-ar, -dik, - ecek, - mis ekleri Yüklende ise kiptir, yüklem disin... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE