Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "içtenlik konu- sunda esmeye başladın mı kırılmadık cam bırak- mazsın.” cümlesindeki altı çizili

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "içtenlik konu-
sunda esmeye başladın mı kırılmadık cam bırak-
mazsın.” cümlesindeki altı çizili yerde bulunan
fiilimsi ile aynı türden bir fiilimsi kullanılmamış-
tır?
A) Emine'nin köyüne kadar yürüdüğümüz gün, ka-
vaklığa varır varmaz öyle bir yere çöküşü vardı
ki anlatamam.
B) İlk bakışa aldanmamayı daha ilkokul çağlarında
öğrenmiştim çıraklık yaparken.
C) Kapı aralarından hiçbir ışık sızıntısı koridorun
tozlu yer yer koparılmış muşambasına vurma-
mışsa millet, uyumuş demektir.
D) Saçları arkadan sımsıkı bağlanmış bu genç ka-
din yemek bittikten sonra her şeyi topladı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "içtenlik konu- sunda esmeye başladın mı kırılmadık cam bırak- mazsın.” cümlesindeki altı çizili yerde bulunan fiilimsi ile aynı türden bir fiilimsi kullanılmamış- tır? A) Emine'nin köyüne kadar yürüdüğümüz gün, ka- vaklığa varır varmaz öyle bir yere çöküşü vardı ki anlatamam. B) İlk bakışa aldanmamayı daha ilkokul çağlarında öğrenmiştim çıraklık yaparken. C) Kapı aralarından hiçbir ışık sızıntısı koridorun tozlu yer yer koparılmış muşambasına vurma- mışsa millet, uyumuş demektir. D) Saçları arkadan sımsıkı bağlanmış bu genç ka- din yemek bittikten sonra her şeyi topladı.

Fiilimsiler (Eylemsi) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
C) Neye olursa UISUM DU
varmak hevesinin ilk adımını oluşturur. Insan, tasarladıgı bu
Onun için başlamanın mutluluğa doğru ytlüyüşe çıkmak anlamına geldiğini söylemek om
hata yoktur. Ancak attığımız ilk adımla bizi daima mutyaluğa götürür mü? İşte orası be

Ortaokul Türkçe

Fiilimsiler (Eylemsi) Soru Çözümü

C) Neye olursa UISUM DU varmak hevesinin ilk adımını oluşturur. Insan, tasarladıgı bu Onun için başlamanın mutluluğa doğru ytlüyüşe çıkmak anlamına geldiğini söylemek om hata yoktur. Ancak attığımız ilk adımla bizi daima mutyaluğa götürür mü? İşte orası belli değildir. Çünkü sadece başlamak, sadece yürümek bizi mutluluğa ulaştırmaya yetmez. D) Şehrin kıyısında, ufacık bir derenin kenarında, dalları suya sarkan ihtiyar bir söğüt ağacı var- dı. İlkbaharın başlangıcında bu söğüdün dalına bir dişi kırlangıç gelip kondu. Bu kırlangıç; derenin bir başından öbür başına yıldırım gibi uçan, şeffaf kanatlı, küçük böcekleri yakalayan diğer kırlangıçlara bakmaya başladı. Başını hafif hafif sallıyordu, derin düşüncelere daldığı belliydi. Söğüdün dalları hışırdadı. Yanina iri bir kitangiç kondu. 11. Aşağıdaki metinlerin hangisinde üç fiilimsi türünün de örneği vardir? A) Doğal kaynakların kontrolsüz tüketilmesi başlı başına bir sorundur. Bugün dünya nüfusu 7,5 milyar civarındadır. Oysa dünyanın ürettiği ekonomik malların değeri nüfusla doğru orantılı değildir. Toprağın insanlar tarafından kötü kullanımı, sanayi atıkları ile zehirlenmesi sonucu da gıda güvenliği tehlike altındadır. B) Yeni bir şey öğrekmek demek, beynin işleyişini yeniden ayarlamak demektir. Doğduğumuzdan beri öğrenme sürecinin içindeyiz. Ancak öğrenme, yalnızca insanlara özgü olan bir davranış değildir. Kisitli da olsa, hayvanlar da belli bir öğrenmeden geçebilir. Canlının beyin karmaşıklığı arttıkça öğrenmeler de daha karışık ve çeşitli hâle gelmektedir. C) Anayasa, toplumsal bir sözleşmedir. Bu sözleşmede devlet ile vatandaşların haklarının kulla- nim yetkisi yazılıdır. Yasama, yürütme ve yargının nasıl kullanılacağı, vatandaşın hak ve özgür- lüklerinin nasıl düzenleneceği, devletin temel kurumlarının nasıl çalışacağı gibi konular anaya- sada yazar. Böylece toplum kuralları bilinir ve ona göre hareket edilir ki sorun çıkmasın. D) Yoga yapmak için sabahın erken saatleri en ideal olanıdır. Boş bir mide ile yoga yapmak vücuttaki toksinlerden kurtulmak için önemlidir. Yogaya başlayanların günlük içilen su mikta- rini biraz daha artırmasında yarar vardır. Toksinleri vücuttan uzaklaştırmak için su, önemli bir unsurdur. Yogaya, sakin ve stressiz bir ortamda başlamak gerekir. 12. • Olumsuz bir durumun gerçekleşme olasılığından duyulan kaygıyı belirten cümleye endişe cümlesi denir. • Sitem cümlesi, bir kişinin bir davranıştan dolayı duyduğu üzüntüyü, bu davranışı yapan kişi- cümledir. güzel yorumlarda bulunduğu cümleye