Soru:

7. İsim fiil eki alan sözcükler bazen bir varlığın adı olup kalıcı isim olurlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil eki a

7. İsim fiil eki alan sözcükler bazen bir varlığın adı olup
kalıcı isim olurlar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil eki alan
sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bu bahçenin asma yaprakları tüm yurtta meşhurdur.
B) Çukurova'nın bereketli topraklarına tohumlar saç-
maya başladık.
C) Okulda Ali Fuat Başgil için bir deneme yarışması ya-
pılacakmış.
D) Bu buluş insanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir.

7. İsim fiil eki alan sözcükler bazen bir varlığın adı olup kalıcı isim olurlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil eki alan sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bu bahçenin asma yaprakları tüm yurtta meşhurdur. B) Çukurova'nın bereketli topraklarına tohumlar saç- maya başladık. C) Okulda Ali Fuat Başgil için bir deneme yarışması ya- pılacakmış. D) Bu buluş insanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Fiilimsiler (Eylemsi) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster