Soru:

7. Geri Dönüşüm Nedir? Değerlendirilebilir atıkların bilindik bazı fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil ham maddeye do- nüş

7.
Geri Dönüşüm Nedir?
Değerlendirilebilir atıkların bilindik bazı fiziksel
veya kimyasal işlemlerle ikincil ham maddeye do-
nüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi-
ne geri dönüşüm denir.
Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?
Geri dönüşüm; kaynakta ayırma, ayn ayn topla-
ma, sin llama, değerlendirme ve yeni ürünü eko-
nomiye kazandırma aşamalarından oluşur.
M
Geri Dönüşümün Önemi Nedir?
Geri dönüşüm ile doğal kaynaklanmiz korunur,
enerji tasarrufu sağlanır, atik miktarı azalır ve eko-
nomiye katkı sağlanmış olur.
Geri Dönüşümün Ekonomiye katkıları
Nelerdir?
Geri dönüştürülen atıklar tekrar ham maddeye
dönüştürüldüğünde çöpler azalırken ham madde
çoğalır ve ham madde fiyatlan düşürülerek ekono-
mik olarak fayda sağlanır.
Yukarıda hangi sembolün yer aldığı metinde üç fillimsi türüne de yer verilmiştir?
A
B
C
D
©

7. Geri Dönüşüm Nedir? Değerlendirilebilir atıkların bilindik bazı fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil ham maddeye do- nüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi- ne geri dönüşüm denir. Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır? Geri dönüşüm; kaynakta ayırma, ayn ayn topla- ma, sin llama, değerlendirme ve yeni ürünü eko- nomiye kazandırma aşamalarından oluşur. M Geri Dönüşümün Önemi Nedir? Geri dönüşüm ile doğal kaynaklanmiz korunur, enerji tasarrufu sağlanır, atik miktarı azalır ve eko- nomiye katkı sağlanmış olur. Geri Dönüşümün Ekonomiye katkıları Nelerdir? Geri dönüştürülen atıklar tekrar ham maddeye dönüştürüldüğünde çöpler azalırken ham madde çoğalır ve ham madde fiyatlan düşürülerek ekono- mik olarak fayda sağlanır. Yukarıda hangi sembolün yer aldığı metinde üç fillimsi türüne de yer verilmiştir? A B C D ©

Cevap

1 de bilin dik sifat fiil
Edil me isim fiil donusturul erek zarf fiil
Cevap A
Başarılar diliyorum
İnşallah gönlündeki bölümü kazanırsın

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

1 de bilin dik sifat fiil Edil me ... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE