Soru:

- DNS- Bu granige gore: Bazi canh torlerinin kromozom sayısı ayn olabilir 2. Kodirun kromozom sayısı güverciden fazla insa canlı

- DNS-
Bu granige gore:
Bazi canh torlerinin kromozom sayısı ayn olabilir
2. Kodirun kromozom sayısı güverciden fazla insa
canlı taron
an. Egretti otunun kromozom sayısı en fazla olore
Hadelerden hangisi ya da hangileri yanlıstir
A) Yalniz /
B) /ve W
Carte Türleri
masına rağmen diğer canlılar arasında en ge
2. Zeynep ve Yağız Dünya'nın günes
cunda mevsimlerin olduğunu öğr
Zeynep eğer Dünya Güneş'e bi
visim sıcaklığı daha fazla olur
ayı en gelişmiş canlıdır.
Duna-
C) Yalnız III
DENEMEZ
dönmesi
D) 1.1.
Isbius ta-
sekli aşa-
3.
Sifat- fiiller, cümlede sifat - fiil ve adlaşmış sifat - fiil 6.
olmak üzere iki farklı görevde kullanılmaktadır. "Ya-
nan ağaçların yerine yeni fidanlar dikilecek." cümle-
sinde “Yanan ağaçlar" sifat - fiil, " Yananların yerinen
yeni fidanlar dikilecek." cümlesinde geçen "Yananlar”
sözcüğü adlaşmış sifat - fiildir.
Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerle an-
latılmak istenenler arasında aşağıdakilerin hangi-
sinde yoktur?
A) Başarılı ürünler vermek için araştırmalar yapmak
B) Etkisini sürekli duruma getirmek
C) Sağlıklı bir ilerleme kaydedememek
D) Kendini bütün yönleriyle ortaya koymak
Gün geçm
yabancı
meye ge
di, kimis
yük bir
kişilik
retme
buras
mize
bile
4. Avrupa ve Amerika demir yollarında kullanılan buhar-
li lokomotifler, İngiltere'de kullanılanlardan daha bü-
yüktü. Çünkü onlar daha uzun yollarda çalışıyor, da-
ha çok yakıt ve su taşımaları gerekiyordu. ABD'deki
buharlı lokomotiflerin en büyüklerinin 28 tona kadar
kömür ve 95 litreye kadar su taşıyan on dört tekerlek-
li servis vagonları vardı.
Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Karşılaştırma cümlelerine yer verilmiştir

- DNS- Bu granige gore: Bazi canh torlerinin kromozom sayısı ayn olabilir 2. Kodirun kromozom sayısı güverciden fazla insa canlı taron an. Egretti otunun kromozom sayısı en fazla olore Hadelerden hangisi ya da hangileri yanlıstir A) Yalniz / B) /ve W Carte Türleri masına rağmen diğer canlılar arasında en ge 2. Zeynep ve Yağız Dünya'nın günes cunda mevsimlerin olduğunu öğr Zeynep eğer Dünya Güneş'e bi visim sıcaklığı daha fazla olur ayı en gelişmiş canlıdır. Duna- C) Yalnız III DENEMEZ dönmesi D) 1.1. Isbius ta- sekli aşa- 3. Sifat- fiiller, cümlede sifat - fiil ve adlaşmış sifat - fiil 6. olmak üzere iki farklı görevde kullanılmaktadır. "Ya- nan ağaçların yerine yeni fidanlar dikilecek." cümle- sinde “Yanan ağaçlar" sifat - fiil, " Yananların yerinen yeni fidanlar dikilecek." cümlesinde geçen "Yananlar” sözcüğü adlaşmış sifat - fiildir. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerle an- latılmak istenenler arasında aşağıdakilerin hangi- sinde yoktur? A) Başarılı ürünler vermek için araştırmalar yapmak B) Etkisini sürekli duruma getirmek C) Sağlıklı bir ilerleme kaydedememek D) Kendini bütün yönleriyle ortaya koymak Gün geçm yabancı meye ge di, kimis yük bir kişilik retme buras mize bile 4. Avrupa ve Amerika demir yollarında kullanılan buhar- li lokomotifler, İngiltere'de kullanılanlardan daha bü- yüktü. Çünkü onlar daha uzun yollarda çalışıyor, da- ha çok yakıt ve su taşımaları gerekiyordu. ABD'deki buharlı lokomotiflerin en büyüklerinin 28 tona kadar kömür ve 95 litreye kadar su taşıyan on dört tekerlek- li servis vagonları vardı. Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karşılaştırma cümlelerine yer verilmiştir

Fiilimsiler (Eylemsi) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster