Soru:

A) gur bü BY BY Y [ "Hem... hem..., ne... ne..., ya... ya..." gibi tekrat bağlaçlar, yüklemleri bağlarsa bağlacı olan cümle oluş

A)
gur
bü
BY
BY Y
[
"Hem... hem..., ne... ne..., ya... ya..." gibi tekrat
bağlaçlar, yüklemleri bağlarsa bağlacı olan cümle
oluşturur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir du
rum söz konusudur?
otu
A) Çocuk ne annesine ne babasına haber vermiş.
B) Ya benimle gelirsin ya evde yalnız başına
rursun.
C) Hem arkadaşını hem abisini buraya çağırmış.
D) İster onu ister ötekini hangisini seçersen seç.

A) gur bü BY BY Y [ "Hem... hem..., ne... ne..., ya... ya..." gibi tekrat bağlaçlar, yüklemleri bağlarsa bağlacı olan cümle oluşturur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir du rum söz konusudur? otu A) Çocuk ne annesine ne babasına haber vermiş. B) Ya benimle gelirsin ya evde yalnız başına rursun. C) Hem arkadaşını hem abisini buraya çağırmış. D) İster onu ister ötekini hangisini seçersen seç.