Soru:

8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili edatın cümlede kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? A) Bu dükkân için h

8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili edatın
cümlede kazandığı anlam yay ayraç içinde
yanlış verilmiştir?
A) Bu dükkân için her ay iki bin lira kira ödü-
yorum. (karşılık)
B) Bu ayla maaşlarımıza zam yapılacakmış.
(zaman)
C) Beş kilo kadar bir ağırlığı tek başıma taşıdım.
(yaklaşık, ölçü)
D) Fenerbahçe son karşılaşmasını kazanacak
gibi. (hemen)
2

8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili edatın cümlede kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? A) Bu dükkân için her ay iki bin lira kira ödü- yorum. (karşılık) B) Bu ayla maaşlarımıza zam yapılacakmış. (zaman) C) Beş kilo kadar bir ağırlığı tek başıma taşıdım. (yaklaşık, ölçü) D) Fenerbahçe son karşılaşmasını kazanacak gibi. (hemen) 2

Edat-Bağlaç-Ünlem ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster