Soru:

4. Yerleşim yerlerinin gelişigüzel aydınlatılması gökyüzü gözlemlerini olumsuz etkiler. Bugün birçok kentte geceleri gökyüzündek

4.
Yerleşim yerlerinin gelişigüzel aydınlatılması gökyüzü gözlemlerini olumsuz etkiler. Bugün birçok
kentte geceleri gökyüzündeki yıldızlar gözlenememektedir. Kirlilik denince akla daha çok su, ha-
va ve toprak kirliliği gelir. Lakin çok önemli bir başka çevre sorunu da “işık kirliliği”dir. Işık kirlili-
ği, ışık kaynaklarının gereğinden fazla ve yanlış biçimde kullanılmasından kaynaklanır. Gök bilim-
ciler, ışık kirliliğinden etkilenmemek için gökyüzü gözlemlerini kentlerden uzak bölgelerde ger-
çekleştirir.
Metindeki "lakin" ifadesinin metne kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Bazen hayatın zorlukları üst üste gelir ama beklenmedik bir dostla karşılaşmak günün tüm mutsuzlu-
ğunu giderebilmektedir.
B) Geçmişte yaşanan olaylar bizlere önemli bir ders çıkarma fırsatı tanımaktadır ancak bizler tarihin öne-
mini kavrayamamakta ve hatalarımızı tekrar etmekteyiz.
C) Başanlı insanların ortak özelliklerine bakıldığında hepsinin düzenli çalışmalarının olduğu görülmekte-
dir. Bu nedenle bizleri başarıya ulaştıracak yolun düzenli çalışmaktan geçtiğini söylemek çok doğru
olacaktır.
D) Gençlerin birçoğu günün kendilerine yetersiz geldiğini söylerler fakat gününü verimli kullananlar için
bu süre her şeye yetecek uzunluktadır.

4. Yerleşim yerlerinin gelişigüzel aydınlatılması gökyüzü gözlemlerini olumsuz etkiler. Bugün birçok kentte geceleri gökyüzündeki yıldızlar gözlenememektedir. Kirlilik denince akla daha çok su, ha- va ve toprak kirliliği gelir. Lakin çok önemli bir başka çevre sorunu da “işık kirliliği”dir. Işık kirlili- ği, ışık kaynaklarının gereğinden fazla ve yanlış biçimde kullanılmasından kaynaklanır. Gök bilim- ciler, ışık kirliliğinden etkilenmemek için gökyüzü gözlemlerini kentlerden uzak bölgelerde ger- çekleştirir. Metindeki "lakin" ifadesinin metne kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Bazen hayatın zorlukları üst üste gelir ama beklenmedik bir dostla karşılaşmak günün tüm mutsuzlu- ğunu giderebilmektedir. B) Geçmişte yaşanan olaylar bizlere önemli bir ders çıkarma fırsatı tanımaktadır ancak bizler tarihin öne- mini kavrayamamakta ve hatalarımızı tekrar etmekteyiz. C) Başanlı insanların ortak özelliklerine bakıldığında hepsinin düzenli çalışmalarının olduğu görülmekte- dir. Bu nedenle bizleri başarıya ulaştıracak yolun düzenli çalışmaktan geçtiğini söylemek çok doğru olacaktır. D) Gençlerin birçoğu günün kendilerine yetersiz geldiğini söylerler fakat gününü verimli kullananlar için bu süre her şeye yetecek uzunluktadır.

Edat-Bağlaç-Ünlem ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster