Soru:

2. Ele alınan konuyu, ileri sürülen düşünceyi so- mutlamak, açıklamak, doğruluğunu kanıtlamak için başvurulan anlatım tekniğine

2. Ele alınan konuyu, ileri sürülen düşünceyi so-
mutlamak, açıklamak, doğruluğunu kanıtlamak
için başvurulan anlatım tekniğine örneklendir-
me denir.
Buna göre,
(1) Edebiyatın temel ögesi dildir ve dil, edebiyatın
dışında diğer bilim dallarının da anlatım aracı-
dır. (II) Bu nedenle edebiyatın felsefe, psikoloji,
sosyoloji hatta tarih, coğrafya, ekonomi vb. bilim
dallarıyla yakından ilişkisi vardır. (III) Edebiyat
araştırmalarında yazarın biyografisi yazılırken
tarih biliminden, yaşadığı ortam aktarılırken
sosyolojiden, yazarın içinde bulunduğu ruhsal
durum tasvir edilirken de psikolojiden yararlanılır.
(IV) Yazarı etkileyen toplumsal, siyasal ve felsefi
görüşler de diğer sosyal bilimlerin yardımıyla
ortaya konur.
metninde numaralanmış cümlelerin han-
gisinden itibaren örneklemeye başvurul-
muştur?
Ankara Yayıncılık
A) I.
B) I
CNI.
DIV.

2. Ele alınan konuyu, ileri sürülen düşünceyi so- mutlamak, açıklamak, doğruluğunu kanıtlamak için başvurulan anlatım tekniğine örneklendir- me denir. Buna göre, (1) Edebiyatın temel ögesi dildir ve dil, edebiyatın dışında diğer bilim dallarının da anlatım aracı- dır. (II) Bu nedenle edebiyatın felsefe, psikoloji, sosyoloji hatta tarih, coğrafya, ekonomi vb. bilim dallarıyla yakından ilişkisi vardır. (III) Edebiyat araştırmalarında yazarın biyografisi yazılırken tarih biliminden, yaşadığı ortam aktarılırken sosyolojiden, yazarın içinde bulunduğu ruhsal durum tasvir edilirken de psikolojiden yararlanılır. (IV) Yazarı etkileyen toplumsal, siyasal ve felsefi görüşler de diğer sosyal bilimlerin yardımıyla ortaya konur. metninde numaralanmış cümlelerin han- gisinden itibaren örneklemeye başvurul- muştur? Ankara Yayıncılık A) I. B) I CNI. DIV.

Edat-Bağlaç-Ünlem ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster