Soru:

19. Bazı cümlelerde işi yapan Özne belli olduğu için bu fillere "etken fill" denir. Cümlede işi yapanın belli olmadığı fiillere

19. Bazı cümlelerde işi yapan Özne belli olduğu için
bu fillere "etken fill" denir. Cümlede işi yapanın
belli olmadığı fiillere ise "edilgen füll” denmek-
tedir.
Buna göre,
I. Günümüzde gazete ve dergilerde röportaj-
la köşe yazılarına sıkıştınlan gezi yazılarının
özellikleri korunmalıdır.
11. Gezi yazıları, bir araştırmaya hem konu
hem de kaynak olacak bilgi ve belge niteli-
ği taşımalıdır.
III. Dil, akıcı ve okunabilirliğini koruyacak bir
anlatımla, günlük konuşma dilinden uzak-
laşamadan okuru kendine çeker.
1. Bilim ve teknolojideki ilerlemelerle insan-
ların bilgiye ulaşma yolları ve buna bağl
olarak da yabancı memleketleri tanıma ih-
tiyaçları da değişmiştir.
cümlelerinden hangisinin yüklemi özne-yük-
lem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) 11
C) III
E) IV

19. Bazı cümlelerde işi yapan Özne belli olduğu için bu fillere "etken fill" denir. Cümlede işi yapanın belli olmadığı fiillere ise "edilgen füll” denmek- tedir. Buna göre, I. Günümüzde gazete ve dergilerde röportaj- la köşe yazılarına sıkıştınlan gezi yazılarının özellikleri korunmalıdır. 11. Gezi yazıları, bir araştırmaya hem konu hem de kaynak olacak bilgi ve belge niteli- ği taşımalıdır. III. Dil, akıcı ve okunabilirliğini koruyacak bir anlatımla, günlük konuşma dilinden uzak- laşamadan okuru kendine çeker. 1. Bilim ve teknolojideki ilerlemelerle insan- ların bilgiye ulaşma yolları ve buna bağl olarak da yabancı memleketleri tanıma ih- tiyaçları da değişmiştir. cümlelerinden hangisinin yüklemi özne-yük- lem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? A) I B) 11 C) III E) IV

Cevap

=
Kategori Görevler Görüntü Çizim
KAYDET
Ses
Başlık gir
Merhaba Eğer yüklemde yani fiilde I/n yapım
eklerinden birisi Yoksa bu onun etken
olduğunu gösterir. Buna göre taşımalıdır çeker
ve değişmiştir kelimelerinde yapım eki olarak
bahsettiğim ekler yok. Yani etken.
Korunmalıdır ifadesinde n yapım eki var Ve
evde mi kim tarafından yapıldığı belli değil
Dolayısıyla da edilgen çatılı.
Cevap a
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE