Soru:

3 . Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümleler gerçek özne alamaz. "tarafın- dan, nedeniyle, etkisiyle” gibi sözcükler ya d

3
.
Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu
cümleler gerçek özne alamaz. "tarafın-
dan, nedeniyle, etkisiyle” gibi sözcükler
ya da “-cal-ce" eki getirerek gerçek özne
cümleye dahil edilebilir. Böyle öznelere
örtülü özne denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlele-
rin hangisinde örtülü özne yoktur?
A) Virüse karşı alınacak önlemler uzmanlar
tarafından açıklandı.
BY İzmir'de fırtına ve hortum nedeniyle on
altı kişi yaralandı.
C) Karantina döneminde evde ailece pek
çok etkinlik yapılabilir.
Yemek yapan ve bulaşık yıkayan robot-
lar büyük ilgi görüyor.

3 . Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümleler gerçek özne alamaz. "tarafın- dan, nedeniyle, etkisiyle” gibi sözcükler ya da “-cal-ce" eki getirerek gerçek özne cümleye dahil edilebilir. Böyle öznelere örtülü özne denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlele- rin hangisinde örtülü özne yoktur? A) Virüse karşı alınacak önlemler uzmanlar tarafından açıklandı. BY İzmir'de fırtına ve hortum nedeniyle on altı kişi yaralandı. C) Karantina döneminde evde ailece pek çok etkinlik yapılabilir. Yemek yapan ve bulaşık yıkayan robot- lar büyük ilgi görüyor.

Cümlenin Ögeleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster