Soru:

14. Özne, yüklemin bildirdiği işi yapan veya yük- lemin bildirdiği durumdan sorumlu olan ögedir. Yükleme sorulan "kim, ne" sorul

14. Özne, yüklemin bildirdiği işi yapan veya yük-
lemin bildirdiği durumdan sorumlu olan ögedir.
Yükleme sorulan "kim, ne" sorularıyla bulunur.
Buna göre,
1. Sınavlardan düşük not almak beni üzüyor-
du.
II. Gençler, gelecek sizlerin emekleriyle ay-
dinlanacak.
III. Yaptığımız yardımlar ihtiyaç sahiplerine
ulaşmış
cümlelerinin hangilerinde altı çizili ögeler
cümlenin öznesidir?
A) I ve II
B) I ve III
C) Il ve III
DRI, II ve III

14. Özne, yüklemin bildirdiği işi yapan veya yük- lemin bildirdiği durumdan sorumlu olan ögedir. Yükleme sorulan "kim, ne" sorularıyla bulunur. Buna göre, 1. Sınavlardan düşük not almak beni üzüyor- du. II. Gençler, gelecek sizlerin emekleriyle ay- dinlanacak. III. Yaptığımız yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmış cümlelerinin hangilerinde altı çizili ögeler cümlenin öznesidir? A) I ve II B) I ve III C) Il ve III DRI, II ve III

Cümlenin Ögeleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster