Biçim Bilgisi Soruları

TEST
12
AKIL YÜRÜTME - MUHAKEME
3. Kişilik, bir insanı diğerinden ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünüdür. Bu ayırt edici özelliklerin içeriğin-
de alışkanlıklar, algılamalar, davranış tarzlari, olaylara ve çevreye bakış açıları yer alır

Ortaokul Türkçe

Biçim Bilgisi

TEST 12 AKIL YÜRÜTME - MUHAKEME 3. Kişilik, bir insanı diğerinden ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünüdür. Bu ayırt edici özelliklerin içeriğin- de alışkanlıklar, algılamalar, davranış tarzlari, olaylara ve çevreye bakış açıları yer alır. Bireyin özel ve ayırıcı davranış larını içermektedir. KİŞİLERE GÖRE MESLEK SEÇİMİ Bilimsel temeli Holland'ın kişilik teorisine dayanmaktadır. Hol- land'ın kişilik özelliklerine uygun meslek dağılımını uygulanan envantere göre tespit edip kombinasyonlarına göre ideal meslekleri belirlenebilir. İDEAL MESLEK TEMALARI SOSYAL TEMA GERÇEKÇİ TEMA GİRİŞİMCİ TEMA Açık havada somut problemler- le uğraşıp elle tutulur sonuçlar görmek ister. Baş- kaları tarafından normal ve açık sözlü bir kişi olarak tanınır. ARAŞTIRMACI TEMA Araştırma yapmaktan, veri toplamaktan, bu verileri analiz etmekten, sorgula- maktan ve bunları yaparken çeşitli araçlar kullanmak tan hoşlanır. Kendisini, anlama kabiliyeti yüksek, sorumluluk sahibi, empati kurabilen, sabırlı ama meka- nik yetenekleri zayıf bir kişi olarak görür. Bilimsel ve anla- şılması güç konularla ilgilen- mekten kaçınır. Insanları motive etmeye, ikna etmeye çalışırken aklini, sözcükleri ve duyguları iyi kullanır. Görselde verilen özelliklere göre uygun meslekler hangisi olabilir? Gerçekçi Tema Araştırmacı Tema Sosyal Tema Girişimci Tema Ressam Bankacı A) Ressam Biyolog Mimar Tasarımcı Jeolog Psikolog Avukat B) C) D) Mühendis Öğretmen Kimyager Dişçi Şair Doktor Yazar

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE