Biçim Bilgisi Soruları

BC
ik ge-
ilmiş
gi de
sa-
elikli
anın
alin-
ine
TÜRKÇE
8. uçsuz bucaksız bir ovanın tam karşısındaydım. Engin bir denizi andıran bu pusla kaplı ovada -bekçilik eden
koca bir çınardan başka- tek bir canlılık belirtisi yoktu. Toprak çorak, hava kapalı, erzak

Ortaokul Türkçe

Biçim Bilgisi Soru Çözümü

BC ik ge- ilmiş gi de sa- elikli anın alin- ine TÜRKÇE 8. uçsuz bucaksız bir ovanın tam karşısındaydım. Engin bir denizi andıran bu pusla kaplı ovada -bekçilik eden koca bir çınardan başka- tek bir canlılık belirtisi yoktu. Toprak çorak, hava kapalı, erzak çantam tika basa hiçlik doluydu. Evet , şu ani anlatan kelime tam olarak buydu: Hiçlik . Biçare, yalnız, yorgun... Bir rüzgâr, sessizliği bi- çak gibi kesip parçalıyor, hepsini koca ovanın ortasını yığıveriyordu. Adımlarımı atmaya dünkü kadar mecalim kalmamıştı. Zira ayakkabıma giren çamurlu sulara kanlar karışıyordu tabanlarımdan. Kayalıklar; keskin, sivri korkutucu uçlarıyla beni gülümseyerek karşılarken aynı zamanda sonsuzluğa uğurlamanın hesabını yapıyordu. içinde bir sürü tehlike: yılanlar, akrepler, dondurucu mağaralar... Aşağıdakilerden hangisi metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarından herhangi birine kanıt ola- rak gösterilemez? A) Ovanın uçsuz bucaksızlığının tipki engin bir deniz gibi olması Bonsertne B) Kayalıklarda tehlikenin birçok türünün bulunduğunun sıralanmas one condivide C) Yürüyecek gücünün bir önceki güne göre kalmaması (Aibilestirme D) Kayalıkların karşılama esnasında gülümseyerek söylediği sözler -? Mozaik Yayınlan 9. 1. Metin Çimlerin biçilmesi ve yabani otlardan kurtulma çalışmaları çoğu zaman çevreye zarar verir. Fosil yakıtlarla

cent
Bu devetiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi cu
Buna göre, aşağıdaki c
A) Anma günü etkinliği sadece öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
B) Anma günü etkinliği 18 Mart Cuma günü saat 20.00'de tüm Uğur Okullarında aynı anda başlayu
C Anma günü et

Ortaokul Türkçe

Biçim Bilgisi Soru Çözümü

cent Bu devetiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi cu Buna göre, aşağıdaki c A) Anma günü etkinliği sadece öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır. B) Anma günü etkinliği 18 Mart Cuma günü saat 20.00'de tüm Uğur Okullarında aynı anda başlayu C Anma günü etkinliğinde öğrenciler şiir okuyacak, öğretmenler müzik dinletisi yapacaklardır. D) Anma günü etkinliğinde müzik ve şiir dinletisi yapılacaktır. 4. Nesrin, kendi bitkilerinin dallarından kınıp yeni fidanlar üretmek istemektedir. Hangi mevsimde hangi fidanların üretilmesi gerektiğini araştırmış ve aşağıdaki tabloya ulaşmıştır. Gül, petunya çiçekli; çam, söğüt çiçeksiz bitkidir. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gül A) Zor günümde yanım Bu sefer yüksek.no C) Buraya kadar gelr D) Bu seneki piyang . Krekelan . . . . Cam Söğüt Petunya . 7. Tuğçe ve Nilay olmak üzere il Her sald Nilay'ır Tuğçe Buna göre Nesrin; Kışın ilk ayında çiçekli bitki, İlkbaharın ilk ayında çiçeksiz bitki, Yazın ikinci ayında çiçekli bitki, Sonbaharın ikinci ayında çiçeksiz bitki üretmek istemektedir. Bu tabloya ve bilgilere göre Nesrin; kış, ilkbahar, yaz, sonbahar mevsimlerinde sırasıyla aşağıdaki bitkilerden hangilerini üretmelidir? Buna gör A) A sa B se Petunya A V. Söğüt Gül C) BS D A Çam Söğüt Çam Gül - Gül Gül Çam B) Çam C) Söğüt D) Petunya his ilkochen yor Sonbahadu Gül Çam Çam ğer sayfaya geçiniz. 4 akra

D)
3/6
9
11.
10. Gime Amerikan Universitesi Rektörlugu, son katlum
tarihi 04 Nisan 2018 olmak üzere Türkiye ve Kuzey
Kibns Türk Cumhuriyeti geneli resmi/özel tüm lise
ve dengi okul öğrencilerine yönelik, geleceğin yo-
netmen ve yapımcılarni keşfetmek ve ye

Ortaokul Türkçe

Biçim Bilgisi Soru Çözümü

D) 3/6 9 11. 10. Gime Amerikan Universitesi Rektörlugu, son katlum tarihi 04 Nisan 2018 olmak üzere Türkiye ve Kuzey Kibns Türk Cumhuriyeti geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, geleceğin yo- netmen ve yapımcılarni keşfetmek ve yeni dostluk- lann kurulmasına olanak sağlamak amacıyla "Lise- ler Arası Kısa Metrajlı Film Yanşması" düzenlemek- tedir. Yanşmaya Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sinir- lan içerisinde lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir. Filmler en fazla 10 dakika uzun- luğunda olmalıdır. Filmlerde konu sınırlaması yoktur. Filmin dilinin Türkçe olmaması hâlinde Türkçe alt yazı uygulanmalıdır. Yarışmaya katılacak filmler yal- nizca http://yarismalar.gau.edu.tr adresine en fazla 1 GB (gigabyte) olacak şekilde yüklenmelidir. Yanş- maya gönderilen eserlerin ve kullanılan görsel mal- zemenin son 1 yıl içinde çekilmiş olması gerekmek- tedir. Bu yarışmalara katılmak isteyen kişilerle ilgili bi- linenler şunlardır: • Kenan, 7 dakikalık 1,3 GB'lik bir film gönder- miştir. • Selda; 10 dakikalık, 750 MB'lik filmini Türkçe hazırladığı için alt yazısız göndermiştir. Zeynep, yeni hazırladığı filmde Mayıs 2017'ye ait sahneler kullanmıştır. • Girne Amerikan Universitesinde okuyan Murat, filmini 4 Nisan'da yüklemiştir. Bu metin ve verilen bilgilerden hareketle aşağı- dakilerden hangisi söylenebilir? Unli yer dos ding Bu ves Bu boll A) bu gezegende hayat var BE C) A) Zeynep, yanşma şartlanna uymamıştır. B) Selda'nın gönderdiği film şartlara uymaktadır. C) Kenan yarışmaya katılmaya hak kazanmıştır. D) Murat, son gün yarışmaya katılmaya hak kazan- miştir. D)

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE