Soru:

CE 12. Keço, yapade veya keçi kiliun dokunmadan yal- nizca dovulmesiyle elde edilen kaba kumas" ola- rak adlanammakladır. Keçeni

CE
12. Keço, yapade veya keçi kiliun dokunmadan yal-
nizca dovulmesiyle elde edilen kaba kumas" ola-
rak adlanammakladır. Keçenin işlenmesiyle orta-
ya çıkan "keçecilik" sanatı ise geçmişten bugune
geleneksel bir Türk sanatt olma özelliğini korumuş.
tur. lik ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinmese
de ilk omeklerinden bugüne keçeler hem işlevsel
hem de görsel birer el sanatı ürünữ olmustur. Kimi
zaman izolasyon yeteneği e çadır, hali, kepenek
çizme, baş giysisi olarak koruyucu görev ustlen-
miş, kimi zaman da sanatçıların ellerinde sanat
eserine dönüşmüştür. Keçecilik sanatını gelenek-
sel boyuttart ayırarak modern ve soyunanlamda
eyptumlayan Belkıs
Balpinar Acar, keçeyi sanat
eserleri oluşturmada kullanan ve onu kullanım iş.
levinden ayırarak, mesaj iletme içeriği ile yeni ve
sanatsal bir işlev kazandıran sanatçılardan biridir.
Belkis Balpınar Acar'a ait "Hücreler" isimli eser,
Kuantum fiziği ve tekshi sanatlannin bir araya geti-
rilmesiyle tasarlanmıştır.
(Yapağı: İlkbaharda kırkılan koyun tüyü)
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki gör-
sellerden hangisi "Hucreler" isimli esere aittir?
A)
D)

CE 12. Keço, yapade veya keçi kiliun dokunmadan yal- nizca dovulmesiyle elde edilen kaba kumas" ola- rak adlanammakladır. Keçenin işlenmesiyle orta- ya çıkan "keçecilik" sanatı ise geçmişten bugune geleneksel bir Türk sanatt olma özelliğini korumuş. tur. lik ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinmese de ilk omeklerinden bugüne keçeler hem işlevsel hem de görsel birer el sanatı ürünữ olmustur. Kimi zaman izolasyon yeteneği e çadır, hali, kepenek çizme, baş giysisi olarak koruyucu görev ustlen- miş, kimi zaman da sanatçıların ellerinde sanat eserine dönüşmüştür. Keçecilik sanatını gelenek- sel boyuttart ayırarak modern ve soyunanlamda eyptumlayan Belkıs Balpinar Acar, keçeyi sanat eserleri oluşturmada kullanan ve onu kullanım iş. levinden ayırarak, mesaj iletme içeriği ile yeni ve sanatsal bir işlev kazandıran sanatçılardan biridir. Belkis Balpınar Acar'a ait "Hücreler" isimli eser, Kuantum fiziği ve tekshi sanatlannin bir araya geti- rilmesiyle tasarlanmıştır. (Yapağı: İlkbaharda kırkılan koyun tüyü) Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki gör- sellerden hangisi "Hucreler" isimli esere aittir? A) D)

Biçim Bilgisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster