Soru:

B) Ağzından baklayı çıkarmak C) iki dirhem bir çekirdek D) Foyası meydana çıkmak 44. Tavanda asılı duran turna sürüsüne baktı. (

B) Ağzından baklayı çıkarmak
C) iki dirhem bir çekirdek
D) Foyası meydana çıkmak
44.
Tavanda asılı duran turna sürüsüne baktı. (1) Sadako onları seyrederken kuşlar, sonbaharın hafif rüzgâr-
larıyla sallandılar. (II) Sanki canlıydılar da açık pencereden uçup gideceklerdi. (III) Sadako içini çekti ve
gözlerini kapadı. (IV) Ama bir daha hiç uyanmadı.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir
ifadeye yer verilmiştir?
A)
B) ||
C) III D) IV
45.
Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün.
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin birden üşüştüğü yersin!

B) Ağzından baklayı çıkarmak C) iki dirhem bir çekirdek D) Foyası meydana çıkmak 44. Tavanda asılı duran turna sürüsüne baktı. (1) Sadako onları seyrederken kuşlar, sonbaharın hafif rüzgâr- larıyla sallandılar. (II) Sanki canlıydılar da açık pencereden uçup gideceklerdi. (III) Sadako içini çekti ve gözlerini kapadı. (IV) Ama bir daha hiç uyanmadı. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir ifadeye yer verilmiştir? A) B) || C) III D) IV 45. Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün! Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, Başına yüz milletin birden üşüştüğü yersin!

Biçim Bilgisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
TÜRKÇE TESTI
8.
Türk Edebiyatında Bir Çınar:
AHMET HAMDİ TANPINAR
Edebiyat Dersleri, Bes Se: baslad
hír, Yazzdiğim Gtí. Pret: 1999 ta Isabel Universites
Edebiyat Fakültesinde yeni
Hamdi Tanpınd'in Mektur:kerulan 9. for Tore Eta
lani, Tanginar dan Hasan All

Ortaokul Türkçe

Biçim Bilgisi Soru Çözümü

TÜRKÇE TESTI 8. Türk Edebiyatında Bir Çınar: AHMET HAMDİ TANPINAR Edebiyat Dersleri, Bes Se: baslad hír, Yazzdiğim Gtí. Pret: 1999 ta Isabel Universites Edebiyat Fakültesinde yeni Hamdi Tanpınd'in Mektur:kerulan 9. for Tore Eta lani, Tanginar dan Hasan All: biyat Kirss de profesor Yucele Medupar darak görev ala 23 Haziran 1907 de Isarte: 1945 ta data ince bir derg- de yayınladiğ sérir moros dünyaya geldi. rafllerini bir kitapta topladı ve Yahya Kemal Beyatim etó: Bes Senir aciyle bestral siyle 1919 6a Istanbul Ünives. sitesi Edebiyat FacultesineTefrika halinde yayımlanan girdi. Huzur eseri, 1949 ta ka haline getirilerek okuyucula Tanpınar'in eserleri Dergah, buluştu Milli Mecmua, Hayat, Gorus. Ülkü, Varlik, Oluş, Kültür Hat Türk insanın Doğu te Bar ESERLERİ .tası ve Aile dergilerinde oku- arasında bocalama yucuyla buluştu. deleyen Saatleri Ajarlara Huzur, Mahur Beste, Sahnenin Dışındaki- Enstitüsü eseri 1961 de ya ler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ay'daki 1923'te "Hüsrev û Şirin" üze- ymland Kadın, Şiirler, Bütün Şiirleri, Abdullahrine hazırladığı teziyle mezun Efendi'nin Rüyaları, Yaz Yağmuru, Hika-: oldu. 24 Ocak 1962 de geçir- yeler, Tevfik Fikret Hayatı Şahsiyeti Şiir ve Eserlerinden Parçalar, Namık Kemal Erzurum, Konya, Ankara ve İstanburda vefat et ağ kalp kriz nedeniyle Antolojisi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanburdaki farklı okullarda Yahya Kemal, Edebiyat Üzerine Makale- edebiyat öğretmenliği yaptı. ler, Mücevherlerin Sirri, 1933 yılında Güzel Sanatlar : Akademisinde ders vermeye Verilen görselden aşağıdaki bilgilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A) "Beş Şehir" adlı eseri "Huzur” romanından önce Saatleri Ayarlama Enstitüsự romanundan sonra yaymian mıştır. B) İlk eseri "Hüsrev û Şirin" adlı eseridir. C) "Huzur" adlı eseri tefrika halinde yayımlanıp daha sonra kitaplaştırılmıştır. D) Eserleri bilim, sanat ve kültür alanında çıkan dergilerde yayımlanmıştır.