Soru:

anut HAYAT 2. Bir tohum saç / yüreğine / belki bir gun / dal olur Yüreğine / sevda düşer / hak aşkıyla / tutuşur Belki bir gün/h

anut HAYAT
2.
Bir tohum saç / yüreğine / belki bir gun / dal
olur
Yüreğine / sevda düşer / hak aşkıyla / tutuşur
Belki bir gün/hak aşkıyla/bülbül bile/lál olur
Bu dörtlükte her dizenin eğik çizgiyle ) gos-
terilen ilk bölümleri yukarıdan aşağıya okundu-
ğunda birinci dizeyi, ikinci bölümleri ikinci dizeyi.
üçüncü bölümleri ise üçüncü dizeyi oluşturmak-
tadır.
Buna göre dörtlüğün son dizesi aşağıdakile-
rin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Dal olur / tutuşur / lâl olur / belki bir gün
B) Bir tohum saç / hak aşkıyla / bülbül bile / lal
olur
C) Dal olur / tutuşur / lål olur / kızışır
D) Bir tohum saç / yüreğine / belki bir gün / ki-
zişir
3. • Bir işe başlamadan önce gerekli olan bilgileri
toplamak, yapılacak işi kolaylaştıracaktır.
• Yapılacak işte gereken bilgilerin hepsini top-
larken bilimsel araştırma basamaklanndan
yararlanılmalıdır.

anut HAYAT 2. Bir tohum saç / yüreğine / belki bir gun / dal olur Yüreğine / sevda düşer / hak aşkıyla / tutuşur Belki bir gün/hak aşkıyla/bülbül bile/lál olur Bu dörtlükte her dizenin eğik çizgiyle ) gos- terilen ilk bölümleri yukarıdan aşağıya okundu- ğunda birinci dizeyi, ikinci bölümleri ikinci dizeyi. üçüncü bölümleri ise üçüncü dizeyi oluşturmak- tadır. Buna göre dörtlüğün son dizesi aşağıdakile- rin hangisinde doğru verilmiştir? A) Dal olur / tutuşur / lâl olur / belki bir gün B) Bir tohum saç / hak aşkıyla / bülbül bile / lal olur C) Dal olur / tutuşur / lål olur / kızışır D) Bir tohum saç / yüreğine / belki bir gün / ki- zişir 3. • Bir işe başlamadan önce gerekli olan bilgileri toplamak, yapılacak işi kolaylaştıracaktır. • Yapılacak işte gereken bilgilerin hepsini top- larken bilimsel araştırma basamaklanndan yararlanılmalıdır.

Biçim Bilgisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster