Soru:

9. Serhat bu yarışmayı 7. sırada bitirmişse yar mayı kazanan aşağıdakilerden hangisidir? C) Yusuf alin A) Arif B) Eren 7. Aşağıd

9.
Serhat bu yarışmayı 7. sırada bitirmişse yar
mayı kazanan aşağıdakilerden hangisidir?
C) Yusuf alin
A) Arif
B) Eren
7. Aşağıda ders çalışırken gerekli olan etkenler ve-
rilmiştir.
1. Güdülenme (Motive olma)
2. Yoğunlaşma (Konsantre olma)
Gonca, başarısının sırrını aşağıdaki cümlelerle
açıklıyor.
a. Bütün dikkatimi çalıştığım konu üzerinde
toplayabiliyorum. 2
b. Ders çalışma isteği duyduğumda bu fırsatı ka-
çırmıyorum. 1
Bir alana yönelmişken o alan dışındaki sorun-
larla ilişkimi kesiyorum. 2
d. Bir küçük kıvılcım, beni bir konuya yönlendi-
rebiliyor. 1
Bu cümleler 1. ve 2. etkenlere bağlı olarak na-
sıl öbeklenebilir?
C.
10. Sami yarışmayı Salih'ten hemen önc
mişse Yalçın'la ilgili aşağıdaki bilg
hangisi yanlıştır?
2
a, d
1
A b c
B) a, b
bd
D) a, d
cd
A) Yarışmayı 3. bitirmiştir.
B) Yarışmayı Eren'den sonra bitirmiştir
Yarışmayı Yusuf'tan hemen önce b
D) Yarışmayı Arif'ten önce bitirmiştir.
1 Serhat
2 Eren
3 Yolano
u Arif
a, c
b. c
Mato

9. Serhat bu yarışmayı 7. sırada bitirmişse yar mayı kazanan aşağıdakilerden hangisidir? C) Yusuf alin A) Arif B) Eren 7. Aşağıda ders çalışırken gerekli olan etkenler ve- rilmiştir. 1. Güdülenme (Motive olma) 2. Yoğunlaşma (Konsantre olma) Gonca, başarısının sırrını aşağıdaki cümlelerle açıklıyor. a. Bütün dikkatimi çalıştığım konu üzerinde toplayabiliyorum. 2 b. Ders çalışma isteği duyduğumda bu fırsatı ka- çırmıyorum. 1 Bir alana yönelmişken o alan dışındaki sorun- larla ilişkimi kesiyorum. 2 d. Bir küçük kıvılcım, beni bir konuya yönlendi- rebiliyor. 1 Bu cümleler 1. ve 2. etkenlere bağlı olarak na- sıl öbeklenebilir? C. 10. Sami yarışmayı Salih'ten hemen önc mişse Yalçın'la ilgili aşağıdaki bilg hangisi yanlıştır? 2 a, d 1 A b c B) a, b bd D) a, d cd A) Yarışmayı 3. bitirmiştir. B) Yarışmayı Eren'den sonra bitirmiştir Yarışmayı Yusuf'tan hemen önce b D) Yarışmayı Arif'ten önce bitirmiştir. 1 Serhat 2 Eren 3 Yolano u Arif a, c b. c Mato

Biçim Bilgisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster