Soru:

5. Sekiz haneli bir binanın otopark yerleşim planıyla ilgili bilinen şunlardır: • Otoparkta birden sekize kadar yan yana numaral

5. Sekiz haneli bir binanın otopark yerleşim planıyla ilgili bilinen şunlardır:
• Otoparkta birden sekize kadar yan yana numaralandırılmış park yeri bulunmaktadır ve bir
numaralı dairenin aracı yoktur.
• Otoparkta bir gri ve bir mavi araç dışında kırmızı, beyaz ve siyah araçlardan ikişer tane vardır.
. Aynı renk araçlar yan yana park etmemekle birlikte dört numaralı park yerine sadece mavi
araç park edecektir.
• Kırmızı ve beyaz araçlar her zaman yan yana park edilir.
• Maviden sonra park edilecek aracın rengi beyazdır.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sekiz numaralı park yerinde kırmızı araç vardır.
B) Altı numaralı park yerinde bulunan araç rengi sekiz numarayla aynıdır.
c) Iki numaralı park yerinde siyah araç bulunmaktadır.
D))Bir numaralı park yerinde siyah araç vardır.
Isemyayincilik . www.isemkitap.com
2
Diğer sayfaya geçiniz.

5. Sekiz haneli bir binanın otopark yerleşim planıyla ilgili bilinen şunlardır: • Otoparkta birden sekize kadar yan yana numaralandırılmış park yeri bulunmaktadır ve bir numaralı dairenin aracı yoktur. • Otoparkta bir gri ve bir mavi araç dışında kırmızı, beyaz ve siyah araçlardan ikişer tane vardır. . Aynı renk araçlar yan yana park etmemekle birlikte dört numaralı park yerine sadece mavi araç park edecektir. • Kırmızı ve beyaz araçlar her zaman yan yana park edilir. • Maviden sonra park edilecek aracın rengi beyazdır. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sekiz numaralı park yerinde kırmızı araç vardır. B) Altı numaralı park yerinde bulunan araç rengi sekiz numarayla aynıdır. c) Iki numaralı park yerinde siyah araç bulunmaktadır. D))Bir numaralı park yerinde siyah araç vardır. Isemyayincilik . www.isemkitap.com 2 Diğer sayfaya geçiniz.

Biçim Bilgisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
e ker
tan's
19.
Diğer
n bu
Yıl
ne
ve Tıbbi
İş Amaçlı
(Eğitim,
Toplantı,
Görev vb.)
nik
bu
S
29,1
11,7
2010
23,1
31,2
15,1
2011
11,6
32,2
Gidiş Sebeplerine Göre Yurt Dışına Giden Vatandaşlar (%) 2010-2017
Toplam Gezi, Eğlence, Akraba ve Eğitim ve Sağlık Alı

Ortaokul Türkçe

Biçim Bilgisi Soru Çözümü

e ker tan's 19. Diğer n bu Yıl ne ve Tıbbi İş Amaçlı (Eğitim, Toplantı, Görev vb.) nik bu S 29,1 11,7 2010 23,1 31,2 15,1 2011 11,6 32,2 Gidiş Sebeplerine Göre Yurt Dışına Giden Vatandaşlar (%) 2010-2017 Toplam Gezi, Eğlence, Akraba ve Eğitim ve Sağlık Alışveriş Kişi Sportif ve Arkadaş Stai Sayısı Kültürel Ziyareti (1 yildan Nedenler Faaliyetler az) (1 yıldan az) 100 28,1 3,8 0,3 4,0 100 23,3 24,6 2,5 0,2 3,0 100 29,0 21,7 2,4 0,4 2,6 100 37,7 19,6 1,9 0,2 1,0 100 38,6 20,1 1,5 0,1 0,7 100 42,8 20,7 1,7 0,2 0,7 100 48,9 20,3 1,9 0,1 1,0 100 47,8 22,9 0,9 0,1 0,4 2012 22,4 17,2 2013 29,4 9,5 2014 23,5 10,5 2015 19,2 8,7 2016 18,9 9,0 2017 Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yurt dışına eğitim için çıkanların oranı 2015 ve 2016 yılları dışında sürekli azalmıştır. X B) Eğitim ve staj için giden kişilerin yarıdan fazlası aynı zamanda gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için de yurt dışına çıkmışlardır. C) Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacı ile yurt dışına giden kişi sayısının toplam kişi sayısı içindeki oranı 2014'te %38,6 iken 2015 yılında %42,8'e ve 2016 yılında ise %48,9'a çıkmıştır. D) İş amaçlı yapılan seyahatler 2010-2012 yıllarında en fazla paya sahipken ve 2013-2017 yıllarında gezi, eğlen- ce, sportif ve kültürel faaliyetler amacı ile yapılan seyahatler en yüksek paya sahip olmuştur.