Soru:

11. Osmanlı zamanından günümüze akide şekerinin hikâyesi Akide sekeri ayni zamanda yeni tahta çıkan padişa ha da yeniçeriler tar

11.
Osmanlı zamanından günümüze
akide şekerinin hikâyesi
Akide sekeri ayni
zamanda yeni
tahta çıkan padişa
ha da yeniçeriler
tarafından ikram
edilirdi
"Baglihk, sözleşme, birbirinden
aynimama" anlamlarına gelen
akide kelimesinin bu sekere
adini vermesi bir tesadüf degil
Ikram edilen soker
400 gram gelirse tahta
Bu ikram yeniçeri Çikan padişahlan
ler tarafından kabul memnun olduklarını,
gorurse padişaha 400 gramdan az
bağlilik sozleşme gelirse memnun ol-
sini bir kez daha madıklarını gösterirdi.
yenilemiş sayilir-
lardi.
Padişah da ikram
Yeniçeriler, ulufe gün
edilen şekeri kendi
lerinde ikram edilen bu
Osmanlı zamaninda
tadarsa yeniçerilere
yeniçeriler ve padişah
şekerden yerse aldıkları
"Size güveniyorum
arasında önemli bir simge
maaştan memnun olduk-
aşçıbaşına tattinira
lannı ifade etmiş olurlardı.
olan akide şekeri devlet
"Size guvenmiyo-
rum." mesaji verirdi.
kalıcılığının bir simgesiydi
Bu infografikten (bilgilendirici görsel) hareketle akide şekeriyle ilgili,
1. "Bağlılık, sözleşme, birbirinden ayrılmama" anlamına gelen "akide" kelimesi, bir rastlantı sonucu şekere
adını vermiştir.
H. Osmanlı zamanında devletin kaliciliğinin bir işareti olmuştur.
111. Osmanlı zamanında tahtta olan padişah ve yeniçeri askerleri arasında birbirlerinden memnuniyetin işaretle-
rinden biri olmuştur.
IV. Osmanlı Dönemi'nde tahta yeni çıkan padişaha yeniçeri askerleri tarafından ilk ikram edilen yiyecek olmuştur.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?
Ai ve II
B) I ve V
Il ve III
D) Il ve IV

11. Osmanlı zamanından günümüze akide şekerinin hikâyesi Akide sekeri ayni zamanda yeni tahta çıkan padişa ha da yeniçeriler tarafından ikram edilirdi "Baglihk, sözleşme, birbirinden aynimama" anlamlarına gelen akide kelimesinin bu sekere adini vermesi bir tesadüf degil Ikram edilen soker 400 gram gelirse tahta Bu ikram yeniçeri Çikan padişahlan ler tarafından kabul memnun olduklarını, gorurse padişaha 400 gramdan az bağlilik sozleşme gelirse memnun ol- sini bir kez daha madıklarını gösterirdi. yenilemiş sayilir- lardi. Padişah da ikram Yeniçeriler, ulufe gün edilen şekeri kendi lerinde ikram edilen bu Osmanlı zamaninda tadarsa yeniçerilere yeniçeriler ve padişah şekerden yerse aldıkları "Size güveniyorum arasında önemli bir simge maaştan memnun olduk- aşçıbaşına tattinira lannı ifade etmiş olurlardı. olan akide şekeri devlet "Size guvenmiyo- rum." mesaji verirdi. kalıcılığının bir simgesiydi Bu infografikten (bilgilendirici görsel) hareketle akide şekeriyle ilgili, 1. "Bağlılık, sözleşme, birbirinden ayrılmama" anlamına gelen "akide" kelimesi, bir rastlantı sonucu şekere adını vermiştir. H. Osmanlı zamanında devletin kaliciliğinin bir işareti olmuştur. 111. Osmanlı zamanında tahtta olan padişah ve yeniçeri askerleri arasında birbirlerinden memnuniyetin işaretle- rinden biri olmuştur. IV. Osmanlı Dönemi'nde tahta yeni çıkan padişaha yeniçeri askerleri tarafından ilk ikram edilen yiyecek olmuştur. yargılarından hangisine ulaşılamaz? Ai ve II B) I ve V Il ve III D) Il ve IV

Biçim Bilgisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
10. Aşağıdaki sözcük ve kökü eşleştirmeer
hangisi yanlış verilmiştir?
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı
katan bir belirteç (zarf) kullanılmıştır?
A) vergi - ver
B) çalgıcı - çal
C) çamur - çam
A) Onlar da belki sizinle gelir.
1.
C) Sení bu

Ortaokul Türkçe

Biçim Bilgisi Soru Çözümü

10. Aşağıdaki sözcük ve kökü eşleştirmeer hangisi yanlış verilmiştir? 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı katan bir belirteç (zarf) kullanılmıştır? A) vergi - ver B) çalgıcı - çal C) çamur - çam A) Onlar da belki sizinle gelir. 1. C) Sení bu konu için tekrar arayacağım. D) Seni elbette çok özledim canım. B) Sürekli bana kızması beni üzdü. D) tartı - tart 11. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizli oda lerden hangisinin kök türü isimdir? A) Onun hayatı oldukça renkliydi. B) Elindeki antika saati sattı. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz- cük ya da sözcük grubu durum zarfidır? C) Rüzgârdan kapı hızlıca çarptı. D) Elindeki çuvalı uzun sürede tarttı. A) Dün gece aceleyle bize uğradılar. B) Arkadaşım yemeği güzel yapmış. C) Onu iki yıldır çok sık görüyorum. D) Yemeğini erken yersen daha rahat uyurum. 12. Aşağıdaki yapboz parçalarında yazan köklerde hangisi sesteş kök özelliği göstermez? 2. A) B)- C) D) oku kır at yüz 8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi "iş (kılış)" bildirmektedir? A) Dışarıda unuttuğu yemek sıcaktan ekşimiş. 13. Bir gün, boya kutularının önünden geçerken yanlışlıkla Samur'un tüyleri boyanmış. Samur da boyalı hâliyle ormana girmiş. Ormandaki hayvanlar, Šamur'un tüylerinin rengine hayran kalmış. Samur ise yapılan iltifatlar karşısında onlara gerçeği söylememiş. Hayvanlar, Samur'u or- manın kralı seçmiş. Bir gün aniden bir yağmur başlamış. Samur'un göz alıcı boyaları ise dam- lalarla birlikte akıp gitmiş. Samur, o günden sonra kimsenin içine çıkamaz olmuş. B) Soruları bana uzun uzun anlattı. C) Çok yorulduğu için erken saatte uyudu. D) Denizde arkadaşlarıyla uzun uzun yüzdü. 9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcük- lerden hangisinin kök türü diğerlerinden farklı- dır? Bu hikâye aşağıdakilerden hangisini öğütleme- mektedir? A) Yönetici olabilmek için bazı gerçekler gizlenme- A) Bana hayat hikâyesini yazdı. lidir. B) Çok çabaladı ama yarışı kazanamadı. C) Geç saatlere kadar ofiste çalışıyor. D) Evdeki takılarından ne var ne yok boynuna taktı. B) Ne olursa olsun her şeyin aslı er geç ortaya çıkar. C) lyi bilmeliyiz ki saklı kalan bir yalan yoktur. D) Yapılan bazı hatalar, hatayı yapanları zor du- 182 rumda bırakabilir.