Soru:

5. 2. L. Tam sekiz dokuz kilo domates almışlardı salçalık için. (Anlamca çelişen ifadelerin ay- ni cümlede kullanılması) II. O k

5.
2. L. Tam sekiz dokuz kilo domates almışlardı
salçalık için. (Anlamca çelişen ifadelerin ay-
ni cümlede kullanılması)
II. O kadar yolu yaya yürüyerek gidecek deği-
liz. (Gereksiz sözcük kullanımı)
III. Komutan muhabere ve savaş taktiklerini as-
kerlere tahtada açıkladı. (Çatı uyuşmazlığı)
IV. Onu en çok mutlu eden şey, bu şehirden git-
tiğidir. (Ek yanlışlığı)
Numaralanmış cümlelerin hangisinde anla-
tim bozukluğunun sebebi yay ayraç içinde
yanlış belirtilmiştir?
A) I
B) 11
c)
D) IV

5. 2. L. Tam sekiz dokuz kilo domates almışlardı salçalık için. (Anlamca çelişen ifadelerin ay- ni cümlede kullanılması) II. O kadar yolu yaya yürüyerek gidecek deği- liz. (Gereksiz sözcük kullanımı) III. Komutan muhabere ve savaş taktiklerini as- kerlere tahtada açıkladı. (Çatı uyuşmazlığı) IV. Onu en çok mutlu eden şey, bu şehirden git- tiğidir. (Ek yanlışlığı) Numaralanmış cümlelerin hangisinde anla- tim bozukluğunun sebebi yay ayraç içinde yanlış belirtilmiştir? A) I B) 11 c) D) IV

Anlatım Bozuklukları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster