Soru:

35. Bu metindeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Kurtuluş Savaşı'

35. Bu metindeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kurtuluş Savaşı'nın başladığı haberinin uyandırdığı sevinç bütün yurdu kaplıyordu.
B) Insanla dünya arasındaki uçurumun aşılması için akılla kalbin buluşması gerekiyor.
C) Kayalıkların arasındaki bu alanda, en hafif bir ses bile insanı korkutan bir tiniya dönüşüyordu.
D) Eleştirmenler, genç yazarın son eserini değerlendirirken tarafsız olmaya dikkat etmişler.

35. Bu metindeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Kurtuluş Savaşı'nın başladığı haberinin uyandırdığı sevinç bütün yurdu kaplıyordu. B) Insanla dünya arasındaki uçurumun aşılması için akılla kalbin buluşması gerekiyor. C) Kayalıkların arasındaki bu alanda, en hafif bir ses bile insanı korkutan bir tiniya dönüşüyordu. D) Eleştirmenler, genç yazarın son eserini değerlendirirken tarafsız olmaya dikkat etmişler.

Anlatım Bozuklukları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster