Soru:

11. Yarının hepimiz için yepyeni bir başlangıç olacağını söylediğinde herkes onun bu söylediklerinin bir hayal- den ibaret olduğ

11. Yarının hepimiz için yepyeni bir başlangıç olacağını
söylediğinde herkes onun bu söylediklerinin bir hayal-
den ibaret olduğunu düşünmüş ve ona inanmamıştı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Çatı uyumsuzluğu
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Sözün yanlış anlamda kullanımı
E) Dolaylı tümleç eksikliği

11. Yarının hepimiz için yepyeni bir başlangıç olacağını söylediğinde herkes onun bu söylediklerinin bir hayal- den ibaret olduğunu düşünmüş ve ona inanmamıştı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Çatı uyumsuzluğu B) Gereksiz sözcük kullanımı C) Özne-yüklem uyumsuzluğu D) Sözün yanlış anlamda kullanımı E) Dolaylı tümleç eksikliği

Anlatım Bozuklukları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
16.
1. Bir olayın, yer zaman belirtilerek kahramanların çevresinde kurgulanmasına olay yazıları denir.
II. Bir toplumu, sosyal, siyasal bilimsel vb. konularda düşündürmek amacıyla fikri temelleri olan, bir kısmı kişisel dü-
şünceler olurken bir kısmı ispat

Ortaokul Türkçe

Anlatım Bozuklukları Soru Çözümü

16. 1. Bir olayın, yer zaman belirtilerek kahramanların çevresinde kurgulanmasına olay yazıları denir. II. Bir toplumu, sosyal, siyasal bilimsel vb. konularda düşündürmek amacıyla fikri temelleri olan, bir kısmı kişisel dü- şünceler olurken bir kısmı ispatlanmış gerçeklere dayanarak yazılan yazılara düşünce yazıları denir. III. Bir bilgiyi iletmek, bir yeri, kişiyi veya ürünü tanıtmak; istek ve şikâyette bulunmak amacıyla yazılan metinlere bildir- me yazıları denir. Aşağıda metin örnekleri ve bu metinlerin ait olduğu üst başlıklar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Sabahları kahvaltımızı, gün içerisinde de muhabbetimizi tatlandıran çaylar, aslında bir çalıda yetişir. Bu çay bitkisinin boyu, genellikle 1-2 metre arasındadır. Ama yabani olanları da vardır ki bunların boyu 10 metreyi bulabilir. Iliman ve yağışlı bölgelerde yetişen çay, bize Uzakdoğu'dan gelmiştir. Ülkemizde de Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynakların- dandır. 50 yıl boyunca bu bitkilerden verim alınabilir. Sonra çay verimi gittikçe düşer. (BİLDİRME YAZISI) (OLAY YAZISI) B) Hiçbir insanın giremediği bir yerde bir meyve ağacı varmış. Bu ağaç, her yaz meyve verirmiş fakat hiçbir insan, o meyvelerden yiyemezmiş. Ağaç buna çok üzülürmüş. Bir yaz, meyve- sinden yemek niyetiyle Tukan kuşu, ağaca doğru yaklaşmış. Ağaç, kuşa derdini anlatmış. Kuş da "Bundan kolay ne var? Meyveleri gagamla alır, uçarken insanların üstüne atarım." demiş ve koca gagasını meyveyle doldurmuş. O gün insanlar o kadar çok meyve görmüşler ki meyve yağmuru var, zannetmişler. C) Kaktüsler, çöllerin zor koşullarına dayanabilen nazik bitkilerdendir. Bu dayanıklı bitkiler, uzun süre susuz yaşayabilirler. Kaktüslerin en belirgin özellikleri ise üzerlerindeki dikenleridir. Kaktüslerin bu dikenleri çok can yakabilir. Üstelik bazı kaktüs türleri zehirlidir. Bu yüzden onlara dokunmamak gerekir. Bu dikenli bitkilerin boyu, yaklaşık 15 metreye kadar ulaşabi- lir. TIL (OLAY YAZISI) (DÜŞÜNCE YAZISI) D) Bir düşünün, doğumdan sonra geldiğimiz Dünya adlı gezegende duymaya, görmeye ve hissetmeye başlarsınız. Zamanla günleriniz, yıllara dönüşür ve çeşitli olaylar yaşarsınız, bu durumlar karşısında tecrübe kazanımlarınız artar. Bütün bu yaşadıklarınızın etkisiyle za- man içinde olgunlaşıp hayata farklı bir pencereden bakmaya çalışırsınız ve bugünkü hali- nizi alirsiniz.