Soru:

15. Biyoloji dersinde öğretmen, “Sindirim esnasında mide öz suyunun pH değeri oldukça düşer." bil- gisini vermiştir. Bu bilgiden

15.
Biyoloji dersinde öğretmen, “Sindirim esnasında
mide öz suyunun pH değeri oldukça düşer." bil-
gisini vermiştir.
Bu bilgiden yola çıkan öğrenciler,
1. Mide öz suyu asidiktir.
II. Asidik özellik sindirim esnasında artar.
III. Asidik ortamda besinler daha kolay sindirilir.
yargılarından hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız I.
C) II ve III.
B) I ve II.
D) I, II ve III.

15. Biyoloji dersinde öğretmen, “Sindirim esnasında mide öz suyunun pH değeri oldukça düşer." bil- gisini vermiştir. Bu bilgiden yola çıkan öğrenciler, 1. Mide öz suyu asidiktir. II. Asidik özellik sindirim esnasında artar. III. Asidik ortamda besinler daha kolay sindirilir. yargılarından hangilerine ulaşabilir? A) Yalnız I. C) II ve III. B) I ve II. D) I, II ve III.

Vücudumuzdaki Sistemler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
Sayısal Deneme Sınav
Sayısal Deneme Sınav
33. Açık hava basıncı, bulunulan yere ve orta-
min sicaklığına göre değişkenlik gösterir. Bir
cisme etki eden açık hava basıncı, cismin
deniz seviyesinden yüksekliğiyle ters oranti-
liyken, ortamın sıcaklığı ile do

Ortaokul Fen Bilgisi

Vücudumuzdaki Sistemler Soru Çözümü

Sayısal Deneme Sınav Sayısal Deneme Sınav 33. Açık hava basıncı, bulunulan yere ve orta- min sicaklığına göre değişkenlik gösterir. Bir cisme etki eden açık hava basıncı, cismin deniz seviyesinden yüksekliğiyle ters oranti- liyken, ortamın sıcaklığı ile doğru orantılıdır, M. L Balon 31. Biyoteknoloil sayesinde, - GDO'lu Orünler elde edilir. - Genslahi yapar Agilar üretilir - Yapay organlar üretilir. - Insulin hormonu üretilir Biyoteknoloji sayesinde canlıların yaşam kalitesi arttınlabilmekte ve istenilen şekilde ürünler elde edile- bilmektedir. Buna göre, asagidaki ifadelerden hangisi biyoteknolojinin tanımı olarak kullanılabilir? A Teknolojil yardımıyla, bitki, hayvan ve mikroorganizmalan kullanarak yeni bir organizma elde etmek ya da canların genetik yapılanni değiştirerek daha kaliteli ve verimli canlılar üretme yöntemidir. B) Canliann gen yapısını değiştirerek, yeni ve üstün özelikli ürünler elde etme yöntemidir. Ostün özellikli canlıların özelliklerini birleştirerek daha verimli canlılar üretme yöntemidir. O Canlıların sahip olduğu genetik yapılar değiştirilerek teknoloji geliştirme yöntemidir. Deniz seviyesinde bulunan bir uçan balon serbest bırakılıyor. Uçan balon sırası ile K, L ve M seviyelerin- den geçerken; 1. Balonun hacmi, M noktasında iken en bü- yüktür. II. Balona etki eden açık hava basıncı PX>PL > PM şeklindedir. III. L noktasında iken balonun içindeki gaz basıncı, açık hava basıncına eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? Bi ve 11 Il ve III DV1, II ve III 34. Aşağıda katı, Siv ve gaz basıncu ve basinin günlük hayatımızdaki kullanmuito Ilgili baz bilgiler verilmiştir. • Kati cisimler üzerlerine uygulanan basınct aynen iletirler. • Sivilar üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletirler • Gazlar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynen iletirler. • Deodorant siselerinin çalışma prensibinde gazların basınç farkından yararlanılır. Çivi, raptiye, toplu iğne gibi aletlerde sivri kismin yüzey alanı küçültülerek, basincin azalması hedeflenmiştir. - • Sivi cisimlerin kabin tabanına uyguladığı basınç, svilann yoğunluklan ile ters oran- tilidir. Verilen ifadelerden kaç tanesi hatalıdır? AY6 35 054 D) 3 A) Yalnız II final LGS dergisi 32. Kap tabanına etki eden sivi basıncının nelere bağlı olduğunu araştırmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. d 2d 2d K kabi L kabi M kabi Taban alanları eşit olan kaplara sırası ile d, 2d, 2d yoğunluklu sıvılardan belirtilen miktarlarda koyuluyor. Buna göre, sivi basıncı ile ilgili deney raporlarından hangisi doğrudur? Deneydeki Kaplar Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken Sabit Tutulan Değişken K-M Sivi yoğunluğu Sivi yüksekliği Kabin şekli K-L Sivi yüksekliği Sivi basınci Sivi yoğunluğu L-M Sivi yüksekliği Siv basinci Sivi yoğunluğu K-L Sivi yoğunluğu Sivi yüksekliği Sivi basinci 12 LGS Deneme Sınav LGS Deneme Sinavi 13