Soru:

13. Üreter 2 Böbrek atardamarı 1 İdrar kesesi 3 Nefronlar 4 Üretra 6 Böbrek 5 Tabloda boşaltım sistemi yapı ve organları numa- r

13.
Üreter
2
Böbrek atardamarı
1
İdrar kesesi
3
Nefronlar
4
Üretra
6
Böbrek
5
Tabloda boşaltım sistemi yapı ve organları numa-
ralarla gösterilmiştir.
Buna göre, boşaltım sisteminde atıkların vü-
cuttan uzaklaştırılırken izlediği yol aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 1 2 3 4 5 6
B) 1 −3 −5+2 +4 6
C) 5 — 1 — 4 → 2 3 →
D) 1 54 2 — 3 — 6

13. Üreter 2 Böbrek atardamarı 1 İdrar kesesi 3 Nefronlar 4 Üretra 6 Böbrek 5 Tabloda boşaltım sistemi yapı ve organları numa- ralarla gösterilmiştir. Buna göre, boşaltım sisteminde atıkların vü- cuttan uzaklaştırılırken izlediği yol aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 1 2 3 4 5 6 B) 1 −3 −5+2 +4 6 C) 5 — 1 — 4 → 2 3 → D) 1 54 2 — 3 — 6

Vücudumuzdaki Sistemler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster