Sürdürülebilir Kalkınma Soruları

LE
Kitapçık Türü
FEN BİLİMLERİ
4. Aşağıda bilimsel bir dergide yer alan makalenin bir bölümü verilmiştir.
Hizla artmakta olan Dünya nüfusunun 2025 yılı itibariyle 8 milyarı geçmesi ve bu artışın %95'inin
gelişmekte olan ülkelerde oluşması beklenmektedir. G

Ortaokul Fen Bilgisi

Sürdürülebilir Kalkınma

LE Kitapçık Türü FEN BİLİMLERİ 4. Aşağıda bilimsel bir dergide yer alan makalenin bir bölümü verilmiştir. Hizla artmakta olan Dünya nüfusunun 2025 yılı itibariyle 8 milyarı geçmesi ve bu artışın %95'inin gelişmekte olan ülkelerde oluşması beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde önemli bir tarımsal ürün faz- lası bulunmakla beraber, hâlen 830 milyon insan yeterli ve dengeli beslenememektedir. Gelişmekte olan bazı ülkeler yeni tarım teknolojilerini kullanarak tarımsal üretimlerini artırmada yeterli olama- maktadır. Yeşil devrim olarak da isimlendirilen dönemde hastalık ve zararlılara dayanıklı, yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi son 5 yıl içerisinde önemli verim artışları sağlamış olmakla beraber bu denli yoğun tarımsal faaliyetler çevre üzerinde de önemli baskılar yaratmıştır. Hâlen mevcut tarım alanları üzerinde ve kullanılan mevcut tarımsal tekniklerle önümüzdeki 20 yıl içerisinde artacak dün- ya nüfusuna yetecek gıda maddeleri üretimi mümkün görülmemektedir. Bu itibarla tahıl ürünlerinde birim alanda verimin %80 oranında artırılması gerekmektedir. Bunun için de modern biyoteknolojik yöntemlerin önemli avantajlar sunduğu görülmektedir. Modern biyoteknolojik yöntemler arasında genetik mühendisliği en fazla umut bağlanan ve aynı ölçüde de tartışılan bir yöntemdir. Ancak, di- ğer moleküler islah yöntemleriyle birlikte kullanıldığında genetik mühendisliği teknikleri hastalık ve zararlılara, kuraklık ve tuzluluk gibi çevre koşullarına dayanıklı, besin maddeleri içeriği iyileştirilmiş yüksek kaliteli ve verimli yeni çeşitlerin geliştirilmesi için bitki islahçılarına büyük kolaylıklar sağla- yacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiler değerlendirilerek çıkartılabilecek sonuçlar- dan biri olamaz? A) Hızla artan nüfus için gerekli tarımsal ürün üretiminde modern biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı oldukca önemlidir. 8) Genetik mühendisliği ve moleküler islah yöntemlerinin birlikte kullanılması verimli yeni çeşitlerin oluşturulması sürecini kolaylaştırmaktadır. C) Yeşil devrim olarak nitelendirilen dönemde geleneksel yöntemlerin kullanılması sonucu.cevre üze- rindeki baskı artmıştır. D) Gelişmiş ülkelerde bulunan tarımsal üretim fazlalığı, Dünya nüfusunda görülen yeterli ve dengeli beslenme sorununun çözümü için yeterli değildir.

+4
Kitapak Tore
A
FEN BİLİMLERİ
4. Aşağıda bilimsel bir dergide yer alan makalenin bir bölümü verilmiştir.
Hizla artmakta olan Dünya nüfusunun 2025 yılı itibariyle 8 milyarı geçmesi ve bu artışın %95'inin
gelişmekte olan ülkelerde oluşması beklenmektedir.

Ortaokul Fen Bilgisi

Sürdürülebilir Kalkınma

+4 Kitapak Tore A FEN BİLİMLERİ 4. Aşağıda bilimsel bir dergide yer alan makalenin bir bölümü verilmiştir. Hizla artmakta olan Dünya nüfusunun 2025 yılı itibariyle 8 milyarı geçmesi ve bu artışın %95'inin gelişmekte olan ülkelerde oluşması beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde önemli bir tarımsal ürün faz- lası bulunmakla beraber, hâlen 830 milyon insan yeterli ve dengeli beslenememektedir. Gelişmekte olan bazı ülkeler yeni tarım teknolojilerini kullanarak tarımsal üretimlerini artırmada yeterli olama- maktadır. Yeşil devrim olarak da isimlendirilen dönemde hastalık ve zararlılara dayanıklı, yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi son 5 yıl içerisinde önemli verim artışları sağlamış olmakla beraber bu denli yoğun tarımsal faaliyetler çevre üzerinde de önemli baskılar yaratmıştır. Hâlen mevcut tarım alanları üzerinde ve kullanılan mevcut tarımsal tekniklerle önümüzdeki 20 yıl içerisinde artacak dün- ya nüfusuna yetecek gıda maddeleri üretimi mümkün görülmemektedir. Bu itibarla tahıl ürünlerinde birim alanda verimin %80 oranında artırılması gerekmektedir. Bunun için de modern biyoteknolojik yöntemlerin önemli avantajlar sunduğu görülmektedir. Modern biyoteknolojik yöntemler arasında genetik mühendisliği en fazla umut bağlanan ve aynı ölçüde de tartışılan bir yöntemdir. Ancak, di- ğer moleküler islah yöntemleriyle birlikte kullanıldığında genetik mühendisliği teknikleri hastalık ve zararlılara, kuraklık ve tuzluluk gibi çevre koşullarına dayanıklı, besin maddeleri içeriği iyileştirilmiş yüksek kaliteli ve verimli yeni çeşitlerin geliştirilmesi için bitki islahçılarına büyük kolaylıklar sağla- yacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiler değerlendirilerek çıkartılabilecek sonuçlar- dan biri olamaz? A) Hızla artan nüfus için gerekli tarımsal ürün üretiminde modern biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı oldukça önemlidir. B) Genetik mühendisliği ve moleküler islah yöntemlerinin birlikte kullanılması verimli yeni çeşitlerin oluşturulması sürecini kolaylaştırmaktadır. C) Yeşil devrim olarak nitelendirilen dönemde geleneksel yöntemlerin kullanılması sonucu çevre üze- rindeki baskı artmıştır. D) Gelişmiş ülkelerde bulunan tarımsal üretim fazlalığı, Dünya nüfusunda görülen yeterli ve dengeli beslenme sorununun çözümü için yeterli değildir.

Asagida bilimsel bir dergide yer alan makalenin bir bölümü verilmiştir.
Hizla artmakta olan Dünya nüfusunun 2025 yıl itibariyle 8 milyan geçmesi ve bu artışın %95 inin
gelişmekte olan ülkelerde oluşması beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde önemli bir tanmsal

Ortaokul Fen Bilgisi

Sürdürülebilir Kalkınma

Asagida bilimsel bir dergide yer alan makalenin bir bölümü verilmiştir. Hizla artmakta olan Dünya nüfusunun 2025 yıl itibariyle 8 milyan geçmesi ve bu artışın %95 inin gelişmekte olan ülkelerde oluşması beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde önemli bir tanmsal ürün faz- lası bulunmakla beraber, hålen 830 milyon insan yeterli ve dengeli beslenememektedir. Gelişmekte olan bazı ülkeler yeni tanm teknolojilerini kullanarak tanımsal üretimlerini artırmada yeterli olama- maktadır. Yeşil devrim olarak da isimlendirilen dönemde hastalık ve zararlılara dayanıklı, yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi son 5 yıl içerisinde önemli verim artışlan sağlamış olmakla beraber bu denli yoğun tarımsal faaliyetler çevre üzerinde de önemli baskılar yaratmıştır. Hâlen mevcut tanm alanlan üzerinde ve kullanılan mevcut tarımsal tekniklerle önümüzdeki 20 yıl içerisinde artacak dün- ya nüfüsuna yetecek gıda maddeleri üretimi mümkün görülmemektedir. Bu itibarla tahıl ürünlerinde birim alanda verimin %80 oranında artırılması gerekmektedir. Bunun için de modern biyoteknolojik yöntemlerin önemli avantajlar sunduğu görülmektedir. Modern biyoteknolojik yöntemler arasında genetik mühendisliği en fazla umut bağlanan ve aynı ölçüde de tartışılan bir yöntemdir. Ancak, di- ger moleküler islah yöntemleriyle birlikte kullanıldığında genetik mühendisliği teknikleri hastalık ve zararlılara, kuraklık ve tuzluluk gibi çevre koşullarına dayanıklı besin maddeleri içeriği iyileştirilmiş yüksek kaliteli ve verimli yeni çeşitlerin geliştirilmesi için bitki islahçılarına büyük kolaylıklar sağla- yacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiler değerlendirilerek çıkartılabilecek sonuçlar- dan biri olamaz? A) Hızla artan nüfus için gerekli tarımsal ürün üretiminde modern biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı oldukça önemlidir. B) Genetik mühendisliği ve moleküler islah yöntemlerinin birlikte kullanılması verimli yeni çeşitlerin oluşturulması sürecini kolaylaştırmaktadır. Syeşil devrim olarak nitelendirilen dönemde geleneksel yöntemlerin kullanılması sonucu çevre ize- rindeki baskı artmıştır. D) Gelişmiş ülkelerde bulunan tarımsal üretim fazlalığı, Dünya nüfusunda görülen yeterli ve dengeli beslenme sorununun çözümü için yeterli değildir.

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE