Soru:

Yanda elekt- ron dağılımı verilen nötr elementle il- gili aşağıda veritenter- den hangisi yanlıstır? A) Periyodik tabloda 5. per

Yanda elekt-
ron dağılımı
verilen nötr
elementle il-
gili aşağıda
veritenter-
den hangisi
yanlıstır?
A) Periyodik tabloda 5. periyot 3A gru-
bunda bulunur.
B) Ametaldir.
c) İyonik ve kovalent bağlı bileşik yapar.
D) Tel ve levha hâline getirilemez.

Yanda elekt- ron dağılımı verilen nötr elementle il- gili aşağıda veritenter- den hangisi yanlıstır? A) Periyodik tabloda 5. periyot 3A gru- bunda bulunur. B) Ametaldir. c) İyonik ve kovalent bağlı bileşik yapar. D) Tel ve levha hâline getirilemez.

Periyodik Sistem ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster