Soru:

PEIN VIDI 9. Aşağıda bazı elementlerin grup ve periyot numaraları grafiklerde verilmiştir. Periyot Grup Element Element A B C D

PEIN VIDI
9. Aşağıda bazı elementlerin grup ve periyot numaraları grafiklerde verilmiştir.
Periyot
Grup
Element
Element
A B C D
A B C D
Grup ve periyot kavramları doğru değerlendirildiğinde, verilen elementlerin periyodik tablo kesitine doğ-
ru yerleştirilmiş hâli hangi seçenekteki gibi olabilir?
AN
B)
A
DN
A
AC
6
D
A
C
CB
E
C
B
D
D

PEIN VIDI 9. Aşağıda bazı elementlerin grup ve periyot numaraları grafiklerde verilmiştir. Periyot Grup Element Element A B C D A B C D Grup ve periyot kavramları doğru değerlendirildiğinde, verilen elementlerin periyodik tablo kesitine doğ- ru yerleştirilmiş hâli hangi seçenekteki gibi olabilir? AN B) A DN A AC 6 D A C CB E C B D D

Periyodik Sistem ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster